glass building facade
10.10.2018
Nordiska fastighetsaktier, Nyheter

Nordiska fastighetsaktier september 2018

Stark hyresmarknad

FORTSATT STOR EFTERFRÅGAN på kommersiella fastigheter.  Under september sjönk den svenska börsen något (OMX Stockholm Benchmark GI -0,5 %). Efter flera månader med stark kursutveckling föll även fastighetsaktier (Carnegie Real Estate Return Index -2,6 %). Efterfrågan på kommersiella fastigheter, både som investeringsobjekt och som lokal för hyresgäster är dock fortsatt mycket hög. Under de senaste två veckorna har vi träffat management i ett 20-tal svenska fastighetsbolag. I stort sett alla bolag säger att marknadshyrorna har fortsatt upp efter sommaren, och att det om något är en ännu hetare hyresmarknad nu än före sommaren (kontor och logistik). Dessutom verkar det som att avkastningskraven fortsätter att komma ner (stigande fastighetsvärden), något som alla före sommaren var överens om inte skulle ske. Detaljerna för några stora fastighetsaffärer i Sverige har också sipprat ut i marknaden. Tändstickspalatset i centrala Stockholm verkar till exempel ha sålts för 130 000 kr per kvadratmeter, en ny rekordnivå för Stockholm. Sammantaget gör vi därför bedömningen att tillväxten i substansvärde för fastighetsbolagen kommer fortsatt att vara på en hög nivå, även långt in i 2019. Som bekant följer över tid aktiekurserna i fastighetsbolagen utvecklingen för de underliggande substansvärdena.

VAD GÄLLER KONTORSHYROR i Stockholm finns det farhågor om att uppgången de senaste åren har varit omotiverat stark. Vi delar inte den bedömningen. Tvärtom, med en mycket låg vakansgrad, en ekonomi som utvecklas starkt och ett begränsat tillskott av ny kontorsyta, ser vi att hyrorna kan fortsätta upp. Dessutom, om man justerar för inflation och yteffektivitet har kontorshyrorna i Stockholm knappt ökat alls de senaste 15 åren.

Jonas Andersson,
förvaltare

Liknande artiklar:

Hållbara investeringar maj 2019

Tänka längre

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.