Alfred Berg, en modern fondförvaltare med fokus på långsiktigt värde

På Alfred Berg strävar vi efter att skapa långsiktigt värde för våra investerare. Det betyder att kärnan i verksamheten är den djupgående kunskapen om de företag och marknader som vi investerar i.

Alfred Berg är ledande inom nordisk fondförvaltning och har funnits i över 150 år. Hos oss arbetar experter inom ränte- och aktieanalys samt specialister inom investeringar, kapitalförvaltning och ESG. Vi är över 100 medarbetare och finns på plats i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Den starka lokala närvaron i och kunskapen om de nordiska marknaderna gör att vi har ett av de bredaste utbuden av fonder med nordiskt fokus. Vi ingår i BNP Paribas Asset Management- en av världens största kapitalförvaltare. För dig som investerare betyder det att vi kan erbjuda ett världsomspännande utbud av fonder och investeringslösningar, oavsett dina behov.

Med våra investerare i fokus skapar vi framtidens fonder.

Lokal närvaro

Du når oss lokalt. Våra säljare, investeringsspecialister och förvaltare finns på plats i Stockholm, Oslo och Helsingfors.

Nordisk styrka

Med vår samlade erfarenhet och expertis i de nordiska länderna skapar vi framtidens fonder för våra investerare.

Global räckvidd

Tack vare vårt moderbolag BNP Paribas Asset Management erbjuder vi ett världsomspännande utbud av fonder och investeringslösningar, oavsett dina behov. BNPP AM finns representerade i mer än 20 länder med fler än 600 investeringsspecialister och förvaltare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.