Kontrollfunktioner

I Alfred Berg Kapitalförvaltning AB ingår kontrollfunktionerna:

  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad
  • Internrevision

Ansvariga för dessa funktioner är Magnus Bornhammar (riskhantering), Ann Heydorn (regelefterlevnad) och KPMG (internrevision).

Utöver våra egna regler, interna kontroller för efterlevnad och de legala kraven, följer vi även BNP Paribas Asset Managements interna direktiv. Det gäller exempelvis deras Compliance and Risk Policy som anses hålla hög kvalitet. Vi omfattas även av BNP Paribas Group´s interna kontroll.

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.