Våra kapitalförvaltare

 

 214x260-jonas-andersson

Jonas Andersson

Förvaltare (Sverige)

Jonas Andersson är ansvarig förvaltare för Alfred Berg Fastighetsfond Norden.

Jonas anställdes 2016 och har ett långt förflutet som aktieanalytiker med fokus på bygg-och fastighetsbolag. Under 20 år har han varit verksam som senior aktieanalytiker på Hagströmer & Qviberg (1997-2000), ABG Sundal Collier (2004-2009), Nordea (2000-2004, 2009-2014) och senast på Danske Bank (2014-2016). Under delar av sin tid på Nordea var han även analyschef för den Svenska aktieverksamheten. Dessförinnan har Jonas haft en tjänst som byggattaché på Sveriges Tekniska Attachéer (Bonn, 1992-1997), med ansvar för den globala byggbevakningen, samt varit verksam som byggkonsult på BKR (1991-1992).

Jonas har en civilingenjörsexamen från LTH (Lund) och ETH (Zürich) samt är diplomerad finansanalytiker (CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm.

214x260-peter-van-berlekom

Peter van Berlekom

Förvaltare (Sverige)

Peter van Berlekom är ansvarig förvaltare för Alfred Berg Sverige Plus.

Peter anställdes 2014 och har närmast verkat som oberoende konsult inom det finansiella området. Dessförinnan har Peter haft ledande befattningar som teamledare och förvaltare, närmast på Nordea. Från 1987 till 2003 var Peter förvaltare på Nordea (tidigare MeritaNordbanken/Nordbanken /PKbanken) och ansvarig för Europaförvaltning från 1996 och för Sverige/Norden från 2002. Under åren 2004 – 2007 var Peter verksam som aktiechef på Alecta. Under en kort period 2007 – 2008 var Peter drivande i starten av Arbor Asset Management (en del av Brummer & Partners) som lanserade en europeisk 130/30 fond. I april 2008 återkom han till Nordea som chef för aktieteamet i Stockholm, där han fram till 2012 hade portföljansvar för europeiska och globala aktier. Under perioden mars 2011 till september 2013 var Peter ansvarig fondförvaltare för den svenska aktiefonden Nordea Swedish Stars.

Peter har en kandidatexamen i finans från Stockholms Universitet i Stockholm.

214x260-dan-falkeborn

Dan Falkeborn

Förvaltare (Sverige)

Inom ränteteamet ansvarar Dan för portföljer med kort ränterisk. Han är ansvarig förvaltare för Alfred Berg Penningmarknadsfond och delar även förvaltningsansvaret för Alfred Berg Ränteallokering Plus tillsammans med Stefan Larsson. Inom ränteteamet arbetar han med analysen av kommun- och bostadsobligationer. Han är även ansvarig för implementering av våra modellportföljer och den löpande marknadsbevakningen.

Dan anställdes 1995 på Alfred Berg som ränteförvaltare och räntetrader och har branscherfarenhet sedan 1984. Under åren 1987 fram till 1995 arbetade Dan på Nordbanken såsom interbankhandlare och Head of Interbank.

Dan har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

214x260-dan-fredriksson

Dan Fredrikson

Förvaltare för ryska aktier (Sverige)

Dan är ansvarig förvaltare för fonden Alfred Berg Ryssland.

Dan har arbetat med aktieinvesteringar sedan 1989 då han började som aktiemäklare hos Nordiska Fondkomission AB och därefter hos Neonet Securities AB. Dan var sedan en kort tid hos Länsförsäkringar (LF), som fondförvaltare och chef för handel med svenska aktier, innan han 2002 kom till Alfred Berg i samband med att LF sålde sin kapitalförvaltningsverksamhet till ABN AMRO, som då var ägare till Alfred Berg.

Dan har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning inom finans och redovisning från Stockholms Universitet.

214x260-granlund-maria

Maria Granlund

Förvaltare (Norge)

Maria Granlund är ansvarig förvaltare för fonden Alfred Berg Income sedan 2014.

Maria anställdes 2013 och har förutom förvaltaransvar även ansvar för kreditanalys inom high yield. Maria kommer närmast från en befattning som kreditanalytiker hos ABG Sundal Collier i Oslo där hon arbetade i sex år. Dessförinnan var hon anställd som kreditanalytiker hos Nordea Markets i Stockholm och Oslo. Maria har branscherfarenhet sedan 1998 och har sedan år 2001 varit inriktad på kreditanalys med fokus på nordisk och global high yield.

Maria har en MBA från Umeå universitet och är auktoriserad NFF Ränteanalytiker. Maria är till skillnad från de övriga i det svenska ränteteamet lokaliserad i Oslo.

214x260-stefan-larsson

Stefan Larsson

Chef för det svenska ränteteamet (Sverige)

Stefan är chef för det svenska ränteteamet och ansvarar för räntebärande placeringar. Inom ränteteamet ansvarar Stefan för portföljer med lång ränterisk. Han är ansvarig förvaltare för Alfred Berg Kort Kreditfond och Alfred Berg Obligationsfond Plus och delar även förvaltningsansvaret för Alfred Berg Ränteallokering Plus tillsammans med Dan Falkeborn.

Stefan anställdes 2015 och kommer närmast från Första AP-fonden där han under cirka 10 år arbetade som portföljförvaltare/analytiker inom räntor och valutor. I denna roll var hans huvuduppgifter att bidra till den övergripande positionsanalysen av ränte- och valutaportföljen genom ett specifikt fokus på kreditrisker. Stefan har branscherfarenhet sedan 1995 då han började på Folksam som kvantitativ analytiker med inriktning på strategiska portföljer. Mellan 1997 och 2005 arbetade Stefan på AFA Försäkring, först som strateg/analytiker innan han 1999 övergick till portföljförvaltning/analys inom räntor och valutor.

Stefan har en civilingenjörsexamen, Teknisk fysik, från KTH med inriktning på tillämpad matematik.

214x260-anita-lindberg

Anita Lindberg

ESG-ansvarig (Sverige)

Anita Lindberg är ansvarig för analys och strategisk utveckling inom EGS och hållbart värdeskapande på Alfred Berg. Hon arbetar integrerat med det svenska aktieteamet i förvaltningen av Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige.

Anita anställdes 2015 och har närmast arbetat som senior rådgivare inom hållbart företagande på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson. Dessförinnan var Anita under ett drygt decennium verksam inom området ansvarsfulla investeringar, som ESG-analytiker på Swedbank Robur (2003-2011) respektive GES Investment Services (1999-2003).

Anita har en agronomexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet, med inriktning på miljö och utveckling.

214x260-jonas-olavi

Jonas Olavi

Chef för det nordiska TAA-teamet (Sverige)

Jonas Olavi är chef för det nordiska teamet för taktisk allokering (TAA).

Jonas har branscherfarenhet sedan 1996 då han startade sin karriär som valutamäklare på Fairbank Currency Exchange Gothenburg AB. 1997 anställdes han av Delphi Placeringsrådgivning AB där han hade flera olika befattningar och bland annat förvaltade han såväl diskretionära mandat som fonder. År 2003 anställdes han av Michael Östlund & Company som vd för fondbolaget och som placeringsansvarig för tre nationella aktiefonder. Därefter anställdes Jonas 2005 av Nordea, där han under det första året var personlig bankman. 2006 blev Jonas Senior Private Banker, vilket innebar en förflyttning till Nordea Private Banking. Drygt ett år senare rekryterades han av Nordea Wealth Management i rollen som aktiestrateg och 2010 blev Jonas utsedd som chefsstrateg för aktier inom samma verksamhetsområde. Till Alfred Berg rekryterades han 2015.

Jonas har en filosofie magisterexamen från Lunds Universitet med inriktning på nationalekonomi.

214x260-cecilia-persson

Cecilia Persson

Analytiker inom det östeuropeiska aktieteamet (Sverige)

Cecilia Persson är analytiker inom det östeuropeiska aktieteamet och delar tillsammans med Mats Wandrell ansvaret för bolagsanalys inom CEE-området (Central and Eastern Europe), vilket inkluderar länderna Polen, Ungern och Tjeckien.

Cecilia har tillhört Alfred Bergs aktieavdelning sedan 1998, huvudsakligen som analytiker men även som förvaltare av svenska och europeiska aktier. Innan Cecilia började hos Alfred Berg har hon även arbetat hos Rosenstiels, Swedbank Markets och Cabanco Fondkommission.

Cecilia har en Master of Business Administration (MBA) i företagsekonomi från Stockholm Universitet. Hon är också certifierad analytiker enligt CEFA (Certified European Financial Analyst), Stockholms Handelshögsskola.

 214x260-jonas-ranneby

Jonas Ranneby

Förvaltare (Sverige)

Jonas är ansvarig förvaltare för fonden Alfred Berg Företagsobligationsfond Hållbar och delar även förvaltningsansvaret för Alfred Berg Ränteallokering Plus tillsammans med Stefan Larsson och Dan Falkeborn. Inom teamet ansvarar Jonas för förvaltningen av kreditobligationer samt bidrar till Alfred Bergs nordiska kreditanalys.

Jonas rekryterades av Alfred Berg 2016 och har branscherfarenhet sedan 2000. Jonas kommer närmast från SEB där han var chef för kreditstrategi. Jonas har en lång erfarenhet att analysera och modellera kreditrisk i sina tidigare arbeten som ansvarig utvecklare av kreditriskmodeller på UC AB, modellutveckling för analys av företagslån på Wells Fargo och analytiker på Fair Isaac, Kalifornien.

Jonas har en Master of Arts examen i Ekonomi från University of California Santa Barbara, med inriktning på finansiell ekonometri.

Johan Stein

Förvaltare (Sverige)

Johan Stein är ansvarig förvaltare för svenska och nordiska småbolag samt för fonden Parvest Equity Nordic Small Cap.

Johan anställdes 2016 av Alfred Berg och har närmast verkat som oberoende konsult inom det finansiella området. Dessförinnan har Johan varit på Nordea Investment Management under perioden 2001 till 2012. 2001 till 2003 som chef för aktieanalys och från 2003 till 2005 som chef för nordiska aktier och hedgefonder. Johan har under perioden 2004 till 2012 haft portföljansvar för europeiska aktier för såväl institutionella kunder som förvaltning av europeiska aktiefonder. Johan har branscherfarenhet sedan 2001.

Johan har arbetet som lärare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm i tio år. Han blev 1993 utnämnd till ekonomie doktor, och därefter docent och t f professor.

214x260-ulf-torell

Ulf Torell

Förvaltare (Sverige)

Ulf Torell är förvaltare för taktisk allokering inom det svenska förvaltningsteamet och ansvarig förvaltare för fonderna Alfred Berg Bear och Alfred Berg Bull.

Ulf har branscherfarenhet sedan 1997 och anställdes av Alfred Berg 2010. Innan Ulf kom till Alfred Berg var han aktiestrateg på Ålandsbanken. Han har även arbetat som förvaltare på Erik Penser Fonder. Han inledde sin karriär som ränte- och valutaanalytiker på Swedbank samt SEB.

Ulf har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet och en filosofie licentiat examen i finansiell ekonomi från Göteborgs Universitet.

 

214x260-mats-wandrell

Mats Wandrell

Chef för det östeuropeiska aktieteamet (Sverige)

Mats Wandrell är chef för det östeuropeiska aktieteamet och ansvarig förvaltare för fonden Parvest Equity Europe Emerging.

Mats har branscherfarenhet sedan 1995 då han startade sin karriär inom finansbranschen som europeisk aktieanalytiker hos Nordea Investment Management. År 1997 blev han fondförvaltare för Nordeas Östeuropafond innan han 2002 rekryterades av Swedbank Robur, där han hade delat förvaltningsansvar för samtliga fonder med inriktning på Östeuropa. 2007 var Mats med att starta EME Partners, ett hedgefondbolag som förvaltade en long-short equity fond med inriktning på Östeuropa inklusive Ryssland och Turkiet. I december 2013 blev Mats portföljförvaltare hos Ålandsbanken med fokus på tillväxtmarknader innan han i april 2015 anställdes av Alfred Berg.

Mats har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

214x260-eriksrod-leif

Leif Eriksrød

Senior portföljförvaltare (Norge)

Leif Eriksrød är senior portföljförvaltare och ansvarig för det norska aktieteamet. Han är medförvaltare för fonderna Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi och Alfred Berg Optimal Allokering. Innan Leif började på Alfred Berg 2010 kom han närmast från en tjänst som investeringschef på det norska riskkapitalbolaget Ventor AS. Han var även styrelseledamot i teknikbolaget Anoto Group, listat på den svenska börsen. Leif har tidigare också arbetat som portföljförvaltare på Delphi, med ett framgångsrikt förvaltningsresultat inom norska aktier under sina 12 år i denna roll.

214x260-flugsrud-lisbet

Lisbet Flugsrud

Senior kreditanalytiker (Norge)

Lisbet Flugsrud arbetar som senior kreditanalytiker i det nordiska high yield-teamet. Hon började på Alfred Berg 2004 och har arbetat i branschen sedan 1988. Innan Lisbet började på Alfred Berg var hon portföljförvaltare på Norsk Skibs Hypothekbank och inom Samvirke Forsikring . Hon har även 5 års erfarenhet som portföljförvaltare på SpareBank1 Active Management och varit ansvarig för finansavdelningen på Norges finansdepartement . Lisbet har en MBA från Schiller International University of London och från Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS). Hon är även auktoriserad ränteanalytiker NFF.

214x260-steinsland-morten

Morten Steinsland

Ansvarig för den nordiska ränteförvatningen och senior portföljförvaltare (Norge)

Morten Steinsland utsågs till chef för det norska ränteteamet och senior portföljförvaltare 2010. Han är medförvaltare för ett flertal fonder: Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Obligasjon, Alfred Berg Obligasjon 1-3, Alfred Berg Obligasjon 3-5, Alfred Berg Kort Obligasjon, Alfred Berg Kort Stat och Alfred Berg OMF Kort. Han startade sin karriär i branschen 1985 och har sedan dess bland annat varit Vice president and Head of U.S. fixed income investments på DNB Asset Management i New York under 5 år. Han har också arbetat flera år som chef för globala ränteplaceringar på DNB Asset Management i Oslo. Mortens tidigare erfarenheter inkluderar även 5 år som tradingchef för norsk penningmarknad och swap på Nordea Market i Oslo.

214x260-tusvik-petter

Petter Tusvik

Senior portföljförvaltare (Norge)

Petter Tusvik är Senior portföljförvaltare i Alfred Bergs norska aktieteam. Han är medförvaltare för fonderna Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi och Alfred Berg Optimal Allokering. Innan han började sin anställning på Alfred Berg 2000 var Petter ränteförvaltare på Oslo Fond Forvaltning. Han började sin karriär 1994 och har också arbetat som ränteförvaltare på DNB. Petter är utbildad vid Oslo ekonomiska högskola och har byggt på med utbildning på Oslo Bank Academy.

214x260-syrdal-stig-arild

Stig-Arild Syrdal

Portföljförvaltare (Norge)

Stig-Arild Syrdal började som portföljförvaltare i Alfred Bergs norska aktieteam 2015. Han var även anställd på Alfred Berg under perioden 2007-2012. Stig-Arild är medförvaltare för fonderna Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi och Alfred Berg Optimal Allokering. Han har tidigare branscherfarenhet från Norge Bank Kapitalforvaltning, Det Norske Veritas och Torvald Klaveness. Stig-Arild har en civilingenjörsexamen från Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim/University of California, Berkeley och en Masters (Cand. merc.) från Norska Handelshögskolan (NHH) i Bergen.

214x260-hestnes-tom

Tom Hestnes

Senior portföljförvaltare (Norge)

Tom Hestnes är senior portföljförvaltare i det nordiska high yield-teamet och började på Alfred Berg 2015. Han är ansvarig för vår nordiska high yield-strategy och har också en central roll i arbetet med att utveckla investeringar och placeringsprodukter inom alternativa segment. Tom är medförvaltare för fonderna Alfred Berg Nordic High Yield och Alfred Berg Høyrente. Innan han kom till Alfred Berg arbetade Tom som kreditmarknadschef inom företagsfinansiering på SpareBank 1 Markets. Tom startade sin karriär på obligationsmarknaden 2001 och har sedan dess innehaft seniora positioner inom high yield-rådgivning/företagsekonomi på flera mäklarhus i Norge, bland annat Swedbank First Securities och Arctic Securities. Tom har en examen från BI Norwegian Business School i Oslo.

214x260-herstad-torolv

Torolv Herstad

Portföljförvaltare (Norge)

Torolv Herstad är portföljförvaltare i det norska ränteteamet. Han är medförvaltare för fonderna Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Obligasjon, Alfred Berg Obligasjon 1-3, Alfred Berg Obligasjon 3-5, Alfred Berg Kort Obligasjon, Alfred Berg Kort Stat och Alfred Berg OMF Kort. Torolv började som investment specialist på Alfred Berg Norge 2012 och har sedan 2010 arbetat med såväl aktie- som ränteplaceringar, på både Nordea Investment Funds och Oslobörsen. Hans tidigare erfarenhet omfattar även försäljning och rådgivning av aktier. Torolv har examen i nationalekonomi och finansiering från Norges Handelshögskola(NHH)/University of Western Sydney och är även auktoriserad ränteanalytiker NFF.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.