Våra kontor

Sverige

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Alfred Berg Fonder AB
Nybrokajen 5 (ny adress fr o m 30/9 Hovslagargatan 3)
Box 70447
10725 Stockholm
Nybrokajen 5 (ny adress fr o m 30/9 Hovslagargatan 3)
Box 70447
10725 Stockholm
Tel: +46 8-5623 47 00
Fax: +46 8-5623 49 60
Tel: +46 8-5623 47 00
Fax: +46 8-5623 49 60
info@alfredberg.com info@alfredberg.com
http://www.alfredberg.se http://www.alfredberg.se

Norge

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Munkedamsveien 35, 4 etg.
Postboks 1294 Vika
0250 Oslo
Tel: +47 22 00 51 00
Fax: +47 22 00 51 05
info@alfredberg.com
http://www.alfredberg.no

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.