15.05.2019
Nyhetsflöde

Svenska aktier april 2019

Mycket stark börsmånad

Stockholmsbörsen fortsatte kraftigt upp även under april månad och steg 7,4 procent, vilket gjorde Stockholmsbörsen till Nordens starkaste marknad. De övriga nordiska länderna steg mellan 0,6 – 2,3 procent. Svenska småbolag utvecklades inte fullt lika starkt som de stora bolagen, men steg i alla fall med 5,8 procent.

Rapportperioden drog igång igen och bland de bolag som presenterade sina kvartalsrapporter under perioden
överraskade flera bolag positivt. Flertalet bolag redovisade högre vinster än väntat medan försäljningsutvecklingen var relativt i linje med förväntan. Marginaler överraskade positivt och kronans försvagning har gynnat många av exportbolagen. Den oro som fanns om att konjunkturen håller på att bromsa
in, och att det drabbat de cykliska bolagen, sköts lite på framtiden då rapporterna överlag har varit bra. Orderböckerna ser bra ut och flertalet bolag behåller sina prognoser för helåret oförändrade.

ABB tidigarelade sin rapport och styrelsen meddelade att VD Ulrich Spiesshofer lämnar bolaget med omedelbar verkan. Detta då ABB under en längre tid har underpresterat sina konkurrenter och rykten om olika kandidater som  efterträdare började florera.

Bland de bolag som överraskade marknaden positivt hittar vi Ericsson, Getinge och Atlas Copco bland andra, medan Skanska och SKF gjorde marknaden besviken och föll på börsen. Sektormässigt utvecklades verkstad och teknologisektorn bäst. Mest negativt gick det för hälsovårdssektorn.

Den svenska kronan har fortsatt att försvagas under det första kvartalet. Under april månad föll den med 2,5
procent mot den amerikanska dollarn och 2,3 procent jämfört mot euron.

 

Cecilia Persson, förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Svenska aktier september 2019

Sektorrotation

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.