10.01.2019
Nyheter, Svenska aktier

Svenska aktier december 2018

Ovanligt dyster decembermånad

STOCKHOLMSBÖRSEN fortsatte ned även under december månad, då den präglades av nedgångarna i USA och slutade året ner närmare fem procent. Svenska storbolag utvecklades i linje med småbolagsaktierna, och de övriga nordiska marknaderna utvecklades även de negativt. Globalt sett så var december den sämsta månaden på många år och globalindex föll med cirka sju procent då både utvecklade marknader och tillväxtmarknader sjönk kraftigt på grund av oro för sjunkande global tillväxt och minskad likviditet i marknaden.

I SVERIGE var det oro för stigande räntor, Brexit, Italien och det utdragna regeringsbildandet. Riksbanken höjde räntan från -0,50% till -0,25% och indikerade att nästa höjning sannolikt kommer att ske under första halvåret 2019. Amerikanska centralbanken höjde även de sin ränta med 25 baspunkter. Oron för Italien minskade mot slutet av december, då den italienska budgeten gick igenom, vilket ledde till att de europeiska börserna återhämtade sig. I Sverige fortsatte de politiska förhandlingarna om regeringsbildandet, vilket nu har pågått i mer än tre månader. Under december presenterades flera affärer på den svenska marknaden. Bland annat sålde ABB divisionen Power Grid, och Radison mottog bud.

SEKTORMÄSSIGT utvecklades de defensiva sektorerna som Fastigheter och Teleoperatörer bättre än de cykliska sektorerna. Sämst gick det för Konsumentvaror och Råvaror som båda föll kraftigt under månaden. Oljepriset fortsatte att sjunka till 53,8 USD/fat.

DEN SVENSKA KRONAN har haft en svag utveckling under året och försvagades cirka 1,5% mot euron under månaden men stärktes cirka 2,7% mot den amerikanska dollarn.

Cecilia Persson,
förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.