07.03.2019

Svenska aktier februari 2019

Fortsatt styrka på börsen efter positiva kvartalsrapporter

STOCKHOLMSBÖRSEN fortsatte sin positiva väg och steg närmare 4 procent under månaden med bidrag från positiva kvartalsrapporter från ett flertal bolag. Dessutom har den fortsatt svaga kronan gynnat verkstadsbolag med stor utlandsexport. Aktier i svenska småbolag utvecklades i linje med storbolagsaktier och steg aningen. Handelsoron mellan Kina och USA fortsätter som förut, men med framflyttat datum för åtgärder, och Brexit är fortfarande en olöst fråga som påverkar de europeiska marknaderna.

SVENSKA BANKER fick en stor smäll i och med TV-programmet Uppdrag Granskning, som sände ett helt program om misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet. Uppdrag Granskning presenterade material som visar att Swedbank har haft oroväckande stora pengaflöden genom sina baltiska kontor till företag som även har dykt upp i materialet som framkommit vid Danske Banks misstänkta penningtvättsaffärer. Misstänkta kopplingar till de ryska Magnitski-händelserna har också framkommit. Swedbank har svarat med att tillsätta en extern utredning och begärt in Uppdrag Gransknings handlingar. Swedbanks aktiekurs sjönk med närmare 20 procent de nästkommande dagarna efter programmet. Det drog även med sig övriga bankers aktiekurser och då främst SEBs som även de har stor verksamhet i Baltikum. Placerare allokerade ut ur bank då osäkerheten ökade.

PÅ SEKTORNIVÅ utvecklades IT och Råvaror bäst då bland annat priser på material utvecklades positivt. Mest negativt gick det för de finansiella sektorerna och då främst Bank, men även Fastigheter som hade en oförändrad utveckling under februari månad.

DEN SVENSKA KRONAN hade en svag utveckling under förra året och har försvagats ytterligare i början av detta år. SEK-kursen föll med 1,4 procent mot euron och med cirka 2,1 procent mot den amerikanska dollarn.

 

Cecilia Persson, förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.