07.02.2019
Nyheter, Svenska aktier

Svenska aktier januari 2019

Lättnadsrally

STOCKHOLMSBÖRSEN tog ett glädjeskutt i januari och steg med 7,7 procent efter ett lättnadsrally som överraskade många och var en återhämtning från en svag decembermånad. Svenska småbolag utvecklades också bra och starkare än storbolagsaktierna. Stockholmsbörsens återhämtning har flera orsaker. Den amerikanska centralbanken meddelade vid sitt senaste möte att de inte bara ska följa sin kommunicerade räntehöjningsplan, utan även beakta mer aktuell data, vilket fick aktiemarknaderna att studsa uppåt efter att ha fallit kraftigt i december. Det svenska regeringsdebaklet löste sig, medan oron kring Brexit och handeln mellan Kina och USA kvarstår.

RAPPORTPERIODEN  inleddes och Sandvik levererade ett helårsresultat som gladde marknaden. Dessutom var den amerikanska sidan oväntat stark, vilket medförde att flertalet bolag inom verkstadsektorn steg. Analytiker pratade om att det kanske bara kommer att bli en svagare tillväxt under 2019 och att efterfrågan kommer att återhämta sig redan under 2020. Ericsson-aktien utvecklades starkt på sin rapport då ledningen var positiv och ansåg att marknaden återhämtar sig och att marginalerna kommer att förbättras under 2019. Ericsson pratade även om starkare amerikansk marknad än förväntat och att de ser en stark efterfrågan för 5G. Den positiva starten på rapportperioden gav fart till den svenska aktiemarknaden. Även globalt sett har januari varit en mycket positiv aktiemånad.

PÅ SEKTORNIVÅ utvecklades de cykliska sektorna bäst med Energi och Råvaror som hade högst avkastning medan defensiva sektorer som Operatörer gav negativ avkastning. Oljepriset vände uppåt igen i början på året och steg mer än 17 procent till 62,28 dollar per fat.

DEN SVENSKA KRONAN hade en svag utveckling under fjolåret och fortsatte att försvagas i januari med 2,4 procent mot euron och cirka 0,5 procent mot den amerikanska dollarn.

 

Cecilia Persson, förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.