14.08.2018
Nyheter, Svenska aktier

Svenska aktier juli 2018

Stark sommarbörs

POSITIVA HALVÅRSRAPPORTER dominerade när rapportsäsongen inleddes i mitten av juli. Kursreaktionerna var återigen relativt dramatiska, både positiva och negativa, när redovisat resultat avvek från förväntansbilden. Hälsovårdsbolagen gick överlag starkt på sina rapporter. Verkstadsbolagen hade en mer blandad utveckling, där till exempel Volvos aktiekurs endast steg marginellt när man redovisade ett rekordresultat. Förklaringen ligger sannolikt i att vi är relativt nära en konjunkturtopp och att förbättringspotentialen därmed är mer begränsad. Atlas Copco hade en något dämpad syn på efterfrågan från halvledarindustrin och aktien utvecklades med detta relativt svagt. Sandvik, med en hög exponering mot gruv- och industriföretag, visade en god tillväxt i sin rapport.

CYKLISKA AKTIER (sektorerna Material, Sällanköpsvaror och Industri) gick sammantaget svagare än börsen som helhet under månaden. Mer defensiva sektorer som Hälsovård och Fastigheter utvecklades återigen positivt. Finanssektorn redovisade resultat i linje med eller något bättre än förväntat, vilket gav en uppgång på drygt 7 procent för sektorn som helhet.

KRONAN stärktes något mot euron, men är fortsatt svag mot euron. Priserna för basmetallerna visade en nedåtgående utveckling i juli. Oljepriset försvagades till 75 (79)  USD/fat (Brent).

 

Peter van Berlekom

chef svenska aktier

Liknande artiklar:

Nu är Alfred Berg Fastighetsfond Norden live på SPP!

Alfred Berg har nöjet att meddela att vår fond Alfred Berg Fastighetsfond Norden från och med den 8 november är valbar på SPP:s fondtorg. Om ni önskar ytterligare information om denna fond är ni varmt välkomna att kontakta oss eller din rådgivare. Ytterligare försäkringsplattformar du kan köpa fonden på sedan tidigare är Skandia, Länsförsäkringar och Danica. Det går även att investera i vår fond direkt via Avanza och Nordnet. Besök gärna vår hemsida för mer information om faktablad, risknivå och fondbestämmelser genom att klicka här.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.