12.08.2019
Nyhetsflöde

Svenska aktier juli 2019

Svenska aktier juli 2019

Stockholmsbörsen, OMX Stockholm Benchmark, sjönk med 0.2% under juli vilket var ungefär i linje med övriga Nordiska marknader utöver Finland som sjönk närmare 2%. De stora bolagen utvecklades sämre än småbolagen (CSX Sweden) som denna månad steg 1.9%. Det har varit relativt stora rörelser under månaden då flertalet bolag har presenterat sina kvartalsrapporter för andra kvartalet. I början av juli så skickade Hexagon ut en vinstvarning då de såg avtagande efterfrågan från den Kinesiska marknaden. Detta ledde till stora reaktioner på börsen och flertalet av verkstadsbolagen sjönk kraftigt, speciellt de bolag med stor exponering mot Kina. Hexagon har klart påverkats av svagare efterfrågan och det kan flertalet andra företag komma att göra framöver även om det inte syntes tydligt i kvartalsrapporterna just nu. Kinesiska handelstullar var fortsatt på agendan och Trump fortsatte sitt twittrande om dessa.

Stora kursrörelser sågs under rapportperioden och Assa Abloy, SOBI och Epiroc överraskade marknaden positivt med mycket starka rapporter medan Nordea och Alfa Laval överraskade negativt. Banksektorn har haft ett svagt år med misstänkta penningtvättsaffärer och vid Q2 rapporterna visade flertalet banker på lägre räntenetto på grund av marginalpress och rapporterade även högre kostnader. Danske Bank kom under sommaren med en vinstvarning och förväntningarna på bankernas kommande utdelningar har kommit ner.

Det var även ett antal bolagshändelser under månaden där Peab köpte YIT:s beläggningsverksamhet för närmare 3 miljarder SEK och Bulten vinstvarnade på grund av en svagare bilmarknad.

Sektormässigt  så har energi, kraft och hlsovård utvecklats bäst medan IT och råvaror haft svagast utveckling.

Den svenska kronan  försvagades både mot euron -1,1 procent, och -3.2 procent gentemot den amerikanska dollarn.

 

Cecilia Persson, förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.