10.06.2019

Svenska aktier maj 2019

Svag börsmånad

Stockholmsbörsen, OMX Stockholm Benchmark, vände ned och sjönk med 8 procent under maj och blev därmed Nordens svagaste aktiemarknad då Finland klarade sig med -5,8 procent och Norge och Danmark sjönk 3-4 procent vardera.  Småbolagen stod emot nedgången bättre än de stora bolagen då småbolagsindex endast sjönk med ca 2 procent. Månaden innehöll fortsatt handelsoro mellan USA och Kina och i Storbritannien meddelade premiärminister Theresa May sin avgång efter att ha misslyckats med Brexit-förhandlingarna.

Finansinspektionen pekade i sin senaste stabiliseringsrapport på de ökade riskerna med bankers utlåning till kommersiella fastigheter. I ett potentiellt framtida krisscenario skulle utlåning till fastighetsbolag kunna medföra stora kreditförluster för banker med stor exponering mot fastighetssektorn. Finansinspektionen anser att en större buffert kommer att krävas och ska börja utreda frågan efter sommaren. Bankerna skulle påverkas då deras riskvikter för fastighetsbolagen ökar, vilket innebär att de måste hålla mer kapital som buffert. Detta kan i förlängningen leda till lägre utdelning för aktieägarna.

Under maj månad annonserades ett antal affärer då bland andra Indutrade, Atlas Copco, Sweco och Beijer Alma köpte bolag och storägaren, familjen Jochnik, lade bud på Oriflame.

Sektormässigt har cykliska aktier haft en mycket volatil period med stora uppgångar i april och början av maj för att sedan falla tillbaka kraftigt igen. Energibolagen med framförallt olja och gas var månadens sämsta sektor då oljepriset föll med ca 11 procent, men även råvarubolagen som stigit kraftigt tidigare under året, tack vare stigande metallpriser föll tillbaka på ökad konjunkturoro. Verkstadsbolagen följde efter och biltillverkare och dess underleverantörer utvecklades negativt.

Den svenska kronan stärktes 0,5 procent mot Euron men fortsatte att försvagas med 0,4 procent gentemot den amerikanska dollarn.

 

Cecilia Persson, förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Svenska aktier september 2019

Sektorrotation

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.