05.04.2019
News feed, Nyheter, Svenska aktier

Svenska aktier mars 2019

Banksektorn månadens stora förlorare

Stockholmsbörsen fortsatte på positiv väg och steg med 0,8 procent under månaden. Svenska småbolag utvecklades i linje med storbolagsaktier men steg aningen mer. Den fortsatt svaga kronan, som dock har återhämtat sig lite jämfört mot Euron, har haft positiv inverkan på verkstadsbolagen med stor utlandsexport. Brexit har fortsatt att ställa till det på marknaden då det brittiska parlamentet åter har röstat nej till föreslaget Brexit-avtal och EU beslutade sig för att förlänga fristen för EU-utträdet några veckor till.

Svenska banker har även denna månad skapat stora rubriker. TV-programmet Uppdrag Granskning fortsatte sin rapportering om misstänkt penningtvätt inom Swedbanks baltiska verksamhet. VD Birgitte Bonnesson fick kritik för sin bristande informationsgivning och Ekobrottsmyndigheten genomförde ett tillslag mot bankens huvudkontor. Timmarna innan Swedbank skulle hålla sin ordinarie bolagsstämma blir Bonnesson avsatt från sin VD-tjänst av styrelsen. Övriga svenska banker drogs delvis med i fallet och banksektorn som helhet var månadens sämsta sektor. Bättre gick det för fastighetsbolagen som fick en positiv skjuts av att investerare omallokerade ur bank och istället köpte fastighetsaktier som räntekänsligt alternativ. Ett fåtal bolag redovisade kvartalsrapporter och Hennes & Mauritz fick en positiv kursreaktion på sin rapport då marknaden drog en liten suck av lättnad, medan Clas Ohlson fick ett svalare mottagande. Ett antal företagsaffärer annonserades, bland annat genomförde Atlas Copco förvärv och Assa Abloy köpte verksamhet i Australien.

På sektornivå utvecklades Fastigheter och Konsumentvaror bäst. Mest negativt gick det för Banksektorn.  Råvarusektorn hade även den en negativ avkastning under månaden.

Den svenska kronan, som hade en svag utveckling under 2018, har fortsatt att försvagas under årets första kvartal. Under mars månad föll den svenska kronan med 0,5 procent mot den amerikanska dollarn men stärktes 0,9 procent jämfört mot euron.

Cecilia Persson, förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.