12.12.2018

Svenska aktier november 2018

Politik i fokus

DEN NEGATIVA BÖRSUTVECKLINGEN fortsatte även in i november månad. Stockholmsbörsen föll med cirka 1,8%, vilket var ungefär i linje med Finland (-3,8%) och Norge (-3,2%), men där Danmark gick mot strömmen med en uppgång på 2,1% istället. I Sverige utvecklades de stora bolagen sämre än småbolagen, där småbolagsindex visade en nedgång på -0,8%. Det europeiska indexet Euro Stoxx 50 var ned drygt -0,5% medan världsindex och amerikanska S&P 500 var upp drygt 1%.

I SVERIGE fortsatte förhandlingarna om regeringsbildandet, vilket i dagsläget ännu inte är löst och Stefan Löfven har återigen fått uppdraget att försöka bilda en regering. Storbritanniens förhandlingar med EU fortsatte och Theresa May nådde en preliminär överenskommelse med EU för finansiella tjänster, som ger tillträde till den europeiska marknaden även efter Brexit. Trump varnade för att avtalet med EU kan komma att påverka handelsavtalet med USA. USA höll mellanårsval som ledde till att demokraterna tar över representanthuset medan republikanerna behåller majoriteten i senaten. Handelsdispyten mellan USA och Kina fortsatte med olika utspel från både kinesiskt och amerikanskt håll.

DE SEKTORER som utvecklades bäst på den svenska marknaden var Telekom-, Hälso- och Servicesektorn medan Energi och Råvaror återigen utvecklades svagast med nedgångar på 13 och 7 procent vardera.

RAPPORTPERIODEN i Sverige fortsatte och delårsrapporter från ett flertal bolag presenterades. Nibes och Astrazenecas rapporter mottogs mycket positivt medan Swecos gjorde marknaden besviken.

DEN SVENSKA KRONAN har haft en svag utveckling under året och har hittills i år fallit med drygt 10%. Valutan har dock under månaden återhämtat sig något och stärktes 0,8% i november till 9,09 SEK/USD gentemot den amerikanska dollarn. Oljepriset fortsatte att falla under november och Brent var ner mer än 20% till 58,74 USD per fat.

Cecilia Persson
förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.