08.11.2018

Svenska aktier oktober 2018

Rapportfokus

EFTER EN MYCKET STARK UTVECKLING i september blev oktober månad en mycket volatil månad dominerad av stora svängningar. Flertalet bolag har rapporterat sina kvartalssiffror under månaden och gensvaren på utfallen har varit mycket starka. Stora positiva överraskningar i bolagsresultaten har följts av lika stora negativa. Det har även under månaden kommit ett flertal vinstvarningar tillsammans med osäkerhet kring eventuella globala handelshinder. USA har återigen haft dispyter med bland annat Kina, vilket har påverkat sentimentet negativt. Återigen tilltog oron för att konjunkturen håller på att börja mattas av och OMX Stockholm Benchmark sjönk med drygt 7 procent under månaden, vilket var i linje med småbolagsindex.

DET TREDJE KVARTALET var för många bolag väldigt starkt med fina försäljningsvolymer, fortsatt svag krona och låga räntor. På den negativa sidan rapporterades det om höga råvarukostnader, högre transportkostnader samt avsaknaden av tillräcklig transportkapacitet, vilket skapat flaskhalsar. Sektormässigt var Energi och Råvaror de två sämsta sektorerna med nedgångar på 18 respektive 13 procent vardera. Det enda positiva bidraget under oktober var Teleoperatörerna som handlades upp då investerarna ville ta lägre risk. Vi fick se sjunkande kurser för bankaktier överlag då de oegentligheter som uppdagats i Danske Bank spillde över till svenska banker med exponering mot Baltikum. SEB och Swedbank med störst exponering till den baltiska marknaden föll kraftigt trots dementier från bankerna om låg risk för liknande händelser inom respektive bank.

DEN SVENSKA KRONAN har haft en svag utveckling under året, bland annat på grund av politisk osäkerhet, men stärktes i september med cirka 2,5% gentemot både dollarn och euron för att sedan i oktober falla tillbaka 3% igen.

OLJEPRISET har fallit tillbaka under månaden och Brentolja kostar nu 75,47 dollar per fat efter att ha fallit cirka 8% under oktober.

Cecilia Persson
förvaltare svenska aktier

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.