10.10.2018

Svenska aktier september 2018

Efter valet

I VÅR FÖRRA MÅNADSRAPPORT skrev vi att vid annalkande parlamentsval brukar börsen vara nervös och kännetecknas av relativt stora kursrörelser. Nu har september passerat och vi har ett valresultat som blev så jämnt att vi fortfarande inväntar ett regeringsförslag som kan godkännas. Under året har reaktionerna på oväntad information haft en stor effekt på aktiekurser och september månads aktiemarknad kunde därför ha varit mycket volatil givet den politiska osäkerheten. De större indexrörelserna uteblev dock och det breda svenska indexet sjönk bara cirka en halv procent under månaden. De mindre bolagen utvecklades aningen sämre än storbolagen och sjönk cirka 1 %.

Sektormässigt utvecklades servicesektorn bäst med en uppgång på cirka 11 % och även kraftsektorn var stark med en uppgång på cirka 7 %. De svagaste sektorerna var dagligvaror samt telekom som båda föll med cirka 2 % enheter vardera. H&M publicerade sin delårsrapport, vilken gladde aktiemarknaden som belönade högre marginaler och försäljningstillväxt, och aktien återhämtade en del av nedgången som vi sett under det senaste året. På den negativa sidan vinstvarnade bland annat Zalando och Essity. Essity lanserade ett besparingsprogram efter att under året ha påverkats negativt av högre råvarupriser.

Riksbanken valde att lämna sin styrränta oförändrad vid sitt senaste möte.

DEN SVENSKA KRONAN har haft en svag utveckling under året, bland annat på grund av politisk osäkerhet, men stärktes i september med cirka 2,5 % gentemot både dollarn och euron. Oljepriset har fortsatt att stärkas och Brent-olja kostar nu 81,59 dollar per fat efter att ha stigit cirka 5 % under månaden.

 

Anita Lindberg
ESG-ansvarig och delansvarig förvaltare av Svenska aktier

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.