Svenska räntor och krediter
11.09.2018
Nyheter, Svenska räntor och krediter

Svenska räntor augusti 2018

Gradvis stängning av de penningpolitiska kranarna

NU INLEDS en gradvis synkroniserad nedtrappning av centralbanksköp av obligationer. Ett viktigt verktyg i centralbankernas penningpolitiska verktygslåda har varit kvantitativa stimulanser, som innebär stödköp av främst statsobligationer. Dessa stödköp har tillfört likviditet till ekonomin samt tryckt ner de långa marknadsräntorna med ökad kreditgivning och stigande tillgångspriser som resultat. I USA har Fed redan börjat banta sin balansräkning där den amerikanska centralbanken i oktober når en bantningsnivå på 50 miljarder USD i månaden. Den europeiska centralbanken halverar sina nettoköp i fjärde kvartalet till 15 miljarder EUR i månaden för att helt sluta vid årets slut. Även Riksbanken har i teorin slutat köpa men i praktiken ökar de balansräkningen för att i förväg möta ett förfall i mars 2019. Den stora frågan framöver är om den penningpolitiska elefanten kan smyga ur glasbutiken utan att riva ner kristallskålarna med fallande tillväxt och tillgångspriser som följd.

DEN SVENSKA STATSOBLIGATIONSRÄNTAN med 2-årig löptid sjönk 1 baspunkt till -0,56 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid sjönk 8 baspunkter till 0,57 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 113 räntepunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland steg med 2 baspunkter till 25 räntepunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), var oförändrade i augusti på 38 räntepunkter, vilket gav ett oförändrat kursbidrag för kreditobligationer relativt referensränta.

 

Stefan Larsson,
chef ränteförvaltning

Liknande artiklar:

Hållbara investeringar maj 2019

Tänka längre

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.