Svenska räntor och krediter
07.02.2019

Svenska räntor januari 2019

Positiv inledning på 2019 för kreditobligationer

Den penningpolitiska omsvängningen från främst den amerikanska centralbanken Fed har varit en viktig drivkraft för den senaste tidens goda utveckling på aktie- och kreditmarknaden. År 2018 var ett förlorat år ur ett kreditperspektiv. Kreditspreaden för exempelvis europeiska krediter med 3 till 5 års löptid mer en fördubblades mellan februari och december, från 0,74 procent till 1,54 procent. De svenska krediterna klarade sig inledningsvis bättre, men fick se kraftigt vidgade spreadar under andra halvåret. Inledningen på 2019 bjöd på en kombination av höga attraktiva kreditspreadar och en fortsatt mjuk penningpolitik. Det lockade tillbaka investerare till kreditobligationer med fallande kreditspreadar och ökande priser som följd. Om det inte sker en oväntad försämring av sentimentet är huvudscenariot att spreadarna fortsätter att krympa. Anledningen är att de ligger över ett långsiktigt medelvärde för flera decennier som gällde även då räntenivån var betydligt högre än dagens.

Den svenska statsobligationsräntan med 2-årig löptid sjönk med 4 räntepunkter till -0,41 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid sjönk med 8 räntepunkter till 0,49 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 90 räntepunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland steg med 5 räntepunkter till 35 räntepunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), sjönk med 5 räntepunkter under januari till 55 räntepunkter, vilket gav ett positivt kursbidrag för kreditobligationer relativt referensränta.

Stefan Larsson, chef svenska ränteteamet

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.