Svenska räntor och krediter
12.08.2019
Nyhetsflöde

Svenska räntor juli 2019

Dåliga nyheter är bra nyheter med lägre ränta

Det ekonomiska sentimentet är fortsatt negativt med förväntningar på en svagare världskonjunktur. Tillverkningsindustrin uppvisar globalt en svaghet i både utfall och framåtblickande indikatorer, i spåren av handelskonflikter. Trots en rekordstark arbetsmarknad så agerar centralbankerna snabbt och förebyggande då de är rädda att svagheten i tillverkningsindustrin ska sprida sig vidare i ekonomin ett läge där inflationen enligt centralbankerna redan ligger för lågt. Finansmarknadens förväntningsbild är att centralbankerna fortsätter med penningpolitiska stimulanser, i form av lägre ränta och fortsatta köp av obligationer, så att ekonomin fortsätter att tuffa på. Den amerikanska centralbanken Fed levererade enligt denna bild i slutet av juli med en sänkning av sin styrränta med 25 bps för första gången sedan december 2008. Dock fanns det en viss förväntning att sänkningen kunde ha varit större samt med signaler att det snart kommer nya sänkningar. Med marknadens förtroende att centralbankerna fixar alla problem så finns det en risk att dåliga nyheter blir bra nyheter med stigande tillgångspriser och ytterligare fallande räntor som följd. Detta är en återkoppling som på sikt inte är hållbar. Bilden nedan visar ränteutvecklingen mellan kredit- och statsobligationer. Denna kreditspread ska normalt bli bredare då ekonomin försämras.

Den svenska statsobligationsräntan med 2-årig löptid föll 5 baspunkter till -0,68 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid sjönk 17 baspunkter till -0,15 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 53 baspunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland föll med 3 baspunkter till 30 baspunkter.

Kreditspreadar, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), föll 2 baspunkter under juni till 37 baspunkter, vilket gav ett positivt kursbidrag för kreditobligationer relativt referens-swapränta.

 

Stefan Larsson, chef svenska ränteteamet

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.