Svenska räntor och krediter
10.06.2019
News feed, Nyheter, Svenska räntor och krediter

Svenska räntor maj 2019

Handelskonflikten kastar en allt längre skugga på en tidigare ljus förväntansbild

En snar lösning på handelskonflikten mellan USA och Kina känns allt mer avlägsen. Handelskonflikten som mer börjar likna ett handelskrig på flera fronter, där även Mexiko hotas med stigande importtariffer, gör att en ”phenomenal trade deal” ser allt mer avlägsen ut. Konsekvenserna är försämrade konjunkturutsikter och en finansmarknad som allt mer blir övertygad om en dyster framtid vad avser den ekonomiska utvecklingen. Implikationerna är främst tydliga i räntemarknaden som på kort tid har svängt 180 grader. Från en tro på en stramare penningpolitik med stigande styrräntor, till en penningpolitisk paus, och nu till förväntningar på en expansiv penningpolitik med snabbt sänkta styrräntor, som i fallet med den amerikanska centralbanken. Den fallande trenden för långa obligationsräntor tilltog i styrka under maj. Bevisbördan för pessimisten börjar dock bli allt mer utmanande på dessa låga räntenivåer.

Den svenska statsobligationsräntan med 2-årig löptid föll 2 baspunkter till -0,55 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid sjönk 19 baspunkter till 0,09 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 64 baspunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland steg med 2 baspunkter till 28 baspunkter.

Kreditspreadar, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), steg 1 baspunkt under maj till 41 baspunkter, vilket gav ett visst negativt kursbidrag för kreditobligationer relativt referensränta.

 

Stefan Larsson, chef svenska ränteteamet

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.