Svenska räntor och krediter
05.04.2019
News feed, Nyheter, Svenska räntor och krediter

Svenska räntor mars 2019

Mjuka centralbanker i ljuset av försämrade tillväxtutsikter

Den duvaktiga amerikanska penningpolitik som signalerades i marsmötet ändrar bilden att centralbankerna i de utvecklade länderna är inne i ett höjningsläge. En tillväxtoro, speciellt i Europa och Kina, samt en dämpad inflationsutveckling har pressat ned räntorna rejält i bland annat USA, Tyskland och Sverige. Den penningpolitiska omsvängningen från amerikanska Fed är total, med två förväntade höjningar för 2019 helt borttagna och en räntemarknad som till och med börjar prisa in en trolig sänkning av styrräntan med 70 procents sannolikhet till slutet av 2019. Den amerikanska räntenedgången på 31 räntepunkter i mars var betydande. Det kan ses i perspektivet av att endast knappt 9 procent av månaderna (15 av 171) under perioden 2004-12-31 till 2019-03-31 har uppvisat en större månatlig nedgång i den 10-åriga statsräntan i USA. Största fallet under en månad i perioden var mitt i finanskrisen i november 2008 då den amerikanska räntan sjönk med hela 105 räntepunkter. Den stora frågan är om obligationsmarknaden har rätt i sin pessimistiska syn på tillväxt och inflation, vilket de låga räntorna signalerar, givet att centralbankerna återigen trycker på gaspedalen.

Den svenska statsobligationsräntan med 2-årig löptid sjönk med 14 räntepunkter till -0,48 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid sjönk med 22 räntepunkter till 0,28 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 76 räntepunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland steg med 3 räntepunkter till 36 räntepunkter.

Kreditspreader mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), sjönk med 6 räntepunkter under mars till 44 räntepunkter, vilket gav ett positivt kursbidrag för kreditobligationer relativt referensräntan.

Stefan Larsson, chef svenska ränteteamet

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.