Våra fonder

Alfred Berg Bear Alfred Berg Bull
Big brown bear in the forest Alfred Berg Bear passar dig som tror att marknaden kommer att utvecklas negativt under den närmaste tiden och vill ha möjlighet att dra nytta av börsnedgången. Alfred Berg Bull Alfred Berg Bull passar dig som tror att marknaden kommer att utvecklas positivt under den närmaste tiden och vill ha möjlighet till en bättre avkastning än marknadsuppgången.

Läs mer om fonden

Läs mer om fonden

Alfred Berg Fastighetsfond Norden Alfred Berg Företagsobligationsfond Hållbar
Modern buildings in Oslo with their reflection into the water.Investera i några av världens mest attraktiva fastighetsmarknader. Som investerare i nordiska fastighetsaktier har du möjlighet att ta del av konkurrenskraftiga avkastningar och utdelningar över tid. Alfred Berg FöretagsobligationsfondTa del av möjligheterna på den nordiska kreditmarknaden med fokus på hållbarhet. Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av välkända företag på den nordiska kreditmarknaden.

Läs mer om fonden

Läs mer om fonden

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige
Alfred Berg Hållbar Tillväxt SverigeInvesterar du i fonden får du tillgång till de värdeskapande hållbara företagen som vi tror på. Både idag och på lång sikt.

Läs mer om fonden

Alfred Berg Ryssland Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar
Alfred Berg RysslandTa del av möjligheterna på en av världens största marknader. Fonden investerar i företag som är centrala aktörer inom viktiga sektorer i den ryska ekonomin och som förvaltaren anser har chans till god tillväxt. Alfred Berg Obligationsfond Plus HållbarEn aktivt förvaltad räntefond som placerar i räntebärande instrument med en värdemässig uppsida kopplad till hållbar utveckling.

Läs mer om fonden

Läs mer om fonden

Alfred Berg Korträntefond Hållbar Alfred Berg Ränteallokering Plus
Alfred Berg Penningmarknadsfond HållbarEn räntefond som har stor flexibilitet i de räntebärande instrument som den kan investera i. Fondens målsättning är att skapa en positiv avkastning oavsett stigande eller fallande marknadsräntor. View of a lakeEn aktivt förvaltad nordisk ränte- och företagsobligationsfond som kan investera i flera olika ränteinstrument för att effektivt hantera såväl en fallande som stigande marknadsränta. Målet är att skapa en positiv avkastning, oavsett ränteläge.

Läs mer om fonden

Läs mer om fonden

Parvest Equity Europe Emerging Parvest Equity Nordic Small Cap
275x115-parvest-equity-nordic-small-capTa del av möjligheterna på de europeiska tillväxtmarknaderna. 275x115-parvest-equity-nordic-small-capInvestera i nordiska småbolag med attraktiv riskjusterad avkastning.

Läs mer om fonden

Läs mer om fonden

 

Dela sidan:

Köp fonder

Våra distributörer hjälper dig hur du går tillväga.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.