Nordiska fonder – Nordic Strength

Närvaro i Norden ger Alfred Berg en fördel i förvaltningen av de nordiska aktiefonder, fastighetsfonder och obligationsfonder – Nordic Strength. Nordiska fonder är ett attraktivt alternativ till de svenska och globala fonderna. Norden beskrivs ofta som “ett investeringsuniversum i miniatyr”.  Regionen ger tillgång till lokala och globala företag i de flesta branscher som ger en god riskspridning.

Alfred Bergs nordiska investeringslösningar kännetecknas av:

  • Lokal närvaro
  • Aktivt förvaltade fonder
  • Erfaret och kompetent förvaltarteam

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.