Svenska fonder – Local Power

Lokal närvaro är nyckeln till god förvaltning och goda kundupplevelser – Local Power. Alfred Berg förvaltar svenska penningmarknadsfonder, obligationsfonder och aktiefonder. Aktiv förvaltning är avgörande för att skapa en attraktiv avkastning på ränte- och aktiemarknaden.

Våra fonder kännetecknas av:

  • Aktiv förvaltning
  • Tydliga investeringsprocesser
  • Erfaret och kompetent förvaltarteam

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.