Utländska fonder – Global Reach

Genom BNP Paribas Investment Partners har Alfred Berg tillgång till internationella investeringslösningar – Global Reach. BNP Paribas Investment Partners har förvaltare runtom i världen och hanterar alla större tillgångsslag. Detta omfattar även globala aktier, europeiska aktier, konvertibler och tillväxtmarknadsaktier och -räntor. Alfred Berg har tillgång till expertis, fondförvaltare och investeringslösningar i en global organisation.

Se även Investors’ Corner.

BNP Paribas Investment Partners

  • En av världens ledande kapitalförvaltare
  • Globala och lokala ledningsgrupper med lokal närvaro
  • En av de ledande kapitalförvaltare i tillväxtmarknaderna
  • Aktiv och indexförvaltning. Smart Beta
  • Likviditetshantering i EUR och USD

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.