14.09.2018
Nyheter, Svenska aktier

Vi satsar på framtiden och tillväxt!

Nya tider banar vägen för nya idéer och vi på Alfred Berg har nöjet att presentera vårt nya investeringsteam Anita Lindberg och Cecilia Persson

Från och med den 1 september har Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige, vår tematiska hållbarhetsfond, fått en ny förvaltare. Anita Lindberg, som var med och startade fonden i februari 2016, fortsätter tillsammans med vår tidigare sverige- och europaanalytiker Cecilia Persson för att ta fonden vidare till nästa fas – hitta bolag med innovationskraft som drivs av tillväxt.

Vad är vår edge?

Anita, med drygt 20 års erfarenhet av hållbarhetsanalys och en agronomexamen i grunden, har som drivkraft och mål att i praktiken visa att ett företags förmåga att leverera samhällsnytta kan kopplas till deras framtidsutsikter. Cecilia, som under 22 år jobbat som analytiker och förvaltare, säger i en intervju att teamet vill driva Alfred Bergs sverigeförvaltning till nästa nivå genom att satsa på bolag med innovationsfokus där hållbarhet är en riktig tillväxtdrivare.

”Vi vill göra detta på riktigt och fokusera på bolag som kan växa genom att vara en del av en hållbar omställning”, säger Cecilia och Anita.

Hur ska vi lyckas med detta?

Hållbar Tillväxt Sverige är en fond som investerar i svenska bolag med en gemensam nämnare att de bidrar med lösningar när samhällen ska utvecklas och ställa om för ökad hållbarhet, vare sig det är miljö- och naturresursfrågor, eller sociala värden. Vår övertygelse är att sådana bolag, små eller stora, har potentialen att på sikt kunna växa snabbare och avkasta bättre än börsen i genomsnitt.

Vi har valt ut de fem investeringsteman som vi anser viktigast utifrån frågeställningen – vad kommer världen att behöva mer av om vi ska uppnå visionen om en hållbar utveckling? Det här är också teman som har en direkt bäring i FNs Globala hållbarhetsmål (Agenda 2030), som många organisationer inspireras av idag.

  • Resurseffektivitet
  • Hälsa och säkerhet
  • Hållbar konsumtion och finansiering
  • Hållbara städer
  • Förnybar energi och utsläppskontroll

 
Det tematiska urvalet är helt styrande och det är företagens produkter och affärsmodeller som står i centrum i våra investeringsbeslut. Varje innehav väljs till portföljen på egna meriter och fonden följer inte ett index, (som referensindex för jämförelse är dock SIXPRX mest lämpat, då fondens innehav har en stor spridning storleksmässigt).

Hur kommer teamet att jobba framåt?

– Vi forsätter på inslagen väg utifrån den tydliga process som styrt fonden från start, men ska fokusera ännu mer på enskilda möten med bolag, eftersom långsiktiga hållbarhetsfrågor sällan ges utrymme i företagens finansiella rapportering. Vi vill prata hållbar tillväxt och värdeskapande, och försöka dra ut perspektiven – både på risker och möjligheter. Det är där vi kan hitta investeringsmöjligheter och samtidigt vara med och puffa på företagen, säger Cecilia.
I vår bedömning av ett bolag ser vi mycket till innovationskraften och förmågan att formulera en hållbar vision, strategi och ledarskap, men självklart också att de hanterar de hållbarhetsrisker som finns i verksamheten. Detta, i kombination med en attraktiv finansiell värdering, gör bolaget intressant för fonden.

– Min roll är framförallt trendspanarens, och att gallra fram de företag som passar in på fondens fem teman, säger Anita. Nyfikenhet på omvärlden och ett visst mått av kreativt tänkande behövs för att koppla samman trender, teman och bolag. Det är ju inte nödvändigtvis så att de mest högprofilerade företagen på hållbarhetsområdet har det största tillväxtpotentialen. Dessutom finns flera olika sätt ett företag kan växa med hållbarhet som drivkraft – att de har en unik produktinnovation, att de blir strukturella vinnare i ett hållbart samhälle, eller den tredje kategorin av mogna företag som tidigt förstått att anpassa sin verksamhet för framtiden och som därmed har en fördel jämfört med konkurrenter – vi brukar prata om en affärsdriven hållbarhetsstrategi. Fonden rymmer alla tre.

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.