ESG egenskaper fonder

Här finner du en översikt med information om hållbarhet i alla våra fonder

Aktiefonder

Fondnamn        SFDR kategoriExkluderingslista*Integrering av hållbarhetskriterier Aktivt ägarskapFonden tar hänsyn till  PAI** Andel hållbara investeringarFossilfri***Bättre ESG score än referens-index
Alfred Berg Sverige GambakArtikel 8JaJaJaJa0NejJa
Alfred Berg Nordic GambakArtikel 8JaJaJaJa0NejJa
Alfred Berg Nordic Small CapArtikel 8JaJaJaJa25 %JaJa

Räntefonder

Fondnamn        SFDR kategoriExkluderingslista*Integrering av hållbarhetskriterier Aktivt ägarskapFonden tar hänsyn till  PAI** Andel hållbara investeringarFossilfri***Bättre ESG score än referens-index
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss/AccArtikel 8JaJaJaJa
NejJa
Alfred Berg Nordic Investment GradeArtikel 8JaJaJaJa15 %JaJa
Alfred Berg IncomeArtikel 8JaJaJaJa
JaJa
Alfred Berg Nordic High YieldArtikel 8JaJaJaJa
NejJa
Alfred Berg Nordic High Yield RestrictedArtikel 8JaJaJaJa
JaJa

Indexfonder

Fondnamn        SFDR kategoriExkluderingslista*Integrering av hållbarhetskriterier Aktivt ägarskapFonden tar hänsyn till  PAI** Andel hållbara investeringarFossilfri***Bättre ESG score än referens-index
Alfred Berg Nordic IndexArtikel 6NejNejNejNej
NejNej

*Se Alfred Bergs policy för ansvarfullt företagande (Responsible Business Conduct Policy)
** Principles of adverse impact
*** Fonden investerar inte i bolag inom energisektorn utan att bolagen, efter förvaltarens bedömning, har en trovärdig plan för att sänka CO2-utsläpp i enlighet med gällande internationella klimatavtal.  Detta är avtal som det gällande Parisavtalet och eventuellt efterföljande klimatavtal.

Läs mer om hållbarhet i våra fonder här: Dokument om hållbarhet