Dame bruk penn på et ark

Regler och riktlinjer

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS filial Sverige är en filial till Alfred Berg Kapitalforvaltning AS i Norge. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS i Norge står under tillsyn av Finanstilsynet (den norska finansinspektionen).

opprett aksjesparekonto

Alfred Bergs verksamhet och förvaltningen av fonderna är föremål för detaljerad reglering genom lagar och förordningar. Finanstilsynet (Den norska Finansinspektionen) ger också vägledning för offentlig förvaltning genom föreskrifter och beslut. Dessutom följer Alfred Berg, som medlem i Fondbolagens Förening och Norwegian Mutual Funds Association, föreningens branschstandarder och rekommendationer. För ytterligare information om Alfred Bergs tillstånd, se Finanstilsynets koncessionsegister. Alfred Berg Kapitalforvaltning har också en agent, Howden Forsikringsmegling AS.

porteføljesammensetning

När Alfred Berg marknadsför sina fonder i andra länder följer vi också lagarna och myndigheterna i landet i fråga. De viktigaste reglerna för Alfred Bergs verksamhet återfinns i lagen om värdepappersmarknaden. Denna lagen reglerar bland annat hur stora investeringar fonderna kan göra i enskilda företag, kundernas rätt att lösa in fondandelar och krav på förvaltningsbolagets organisation och kontroll.

spare i fond

Under fliken dokument finns riktlinjer för utövandet av rösträtt, kundklagomål och intressekonflikter samt andra viktiga dokument som är viktiga för våra kunder. I Alfred Bergs allmänna villkor har standardvillkor utarbetats för användning av tjänsterna investeringsrådgivning och aktiv förvaltning.

Information