Senaste nytt

Månadsrapport december 2022

Marknadsentimentet i november fortsatte in i december, med en solid förbättring av kreditspreadar inom Nordic investment grade. Särskilt märkbart under första halvan av december, samtidigt som nyemissionsmarknaden fortsatte att vara aktiv.

Alfred Berg TV

Tillbakablick 2022, möjligheter 2023

Vi lägger ett ganska dystert aktie år 2022 bakom oss och ser med tillförsikt fram emot fortsättningen 2023. Vad har skapat de förutsättningar vi nu har på aktiemarknaden och vilka utmaningar och möjligheter ser vi framåt.