aksjesparekonto

Våra förvaltare

Våra förvaltare är specialister på de nordiska aktie- och räntemarknaderna. Teamet förvaltar tillgångar på 115 miljarder kronor.

Aktieförvaltare

Leif Eriksrød

Ledare aktieteamet

leif.eriksrod@alfredberg.com

Leif Eriksrød är seniorportföljförvaltare och ledare för Alfred Bergs aktieteam. Eriksrød har arbetat i företaget sedan 2010 och förvaltar norska och nordiska aktier. Under perioden 1995 till 2007 var han investeringschef och portföljförvaltare i Delphi-fonderna med ansvar för de norska och nordiska aktiefonderna. Han arbetade sedan som investeringsdirektör i Ventor AS. Eriksrød er civilekonom från BI Norwegian Business School i Oslo.


Leif Eriksrød är seniorportföljförvaltare och ledare för Alfred Bergs aktieteam. Eriksrød har arbetat i företaget sedan 2010 och förvaltar norska och nordiska aktier. Under perioden 1995 till 2007 var han investeringschef och portföljförvaltare i Delphi-fonderna med ansvar för de norska och nordiska aktiefonderna. Han arbetade sedan som investeringsdirektör i Ventor AS. Eriksrød er civilekonom från BI Norwegian Business School i Oslo.

Mats Wandrell

Senior portföljförvaltare

mats.wandrell@alfredberg.com

Mats Wandrell är senior portföljförvaltare och har arbetat på Alfred Berg sedan 2015. Han har arbetat i branschen sedan 1995 och har tidigare erfarenhet som portföljförvaltare på Ålandsbanken, Swedbank och Nordea. Han har också grundat EME Partners, en hedgefond med fokus på Östeuropa. Wandrell har en Bachelor i ekonomi från Stockholms universitet, han är också en certifierad finansanalytiker (AFA / CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm.


Mats Wandrell är senior portföljförvaltare och har arbetat på Alfred Berg sedan 2015. Han har arbetat i branschen sedan 1995 och har tidigare erfarenhet som portföljförvaltare på Ålandsbanken, Swedbank och Nordea. Han har också grundat EME Partners, en hedgefond med fokus på Östeuropa. Wandrell har en Bachelor i ekonomi från Stockholms universitet, han är också en certifierad finansanalytiker (AFA / CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm.

Dan Fredrikson

Senior portföljförvaltare

dan.fredrikson@alfredberg.com

Dan Fredrikson är senior portföljförvaltare och förvaltar bla. Alfred Bergs ryska aktier. Fredrikson har arbetat i branschen i över 30 år och har varit hos Alfred Berg sedan 2002. Han har tidigare arbetat på Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB där han var portföljförvaltare. Han är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.


Dan Fredrikson är senior portföljförvaltare och förvaltar bla. Alfred Bergs ryska aktier. Fredrikson har arbetat i branschen i över 30 år och har varit hos Alfred Berg sedan 2002. Han har tidigare arbetat på Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB där han var portföljförvaltare. Han är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.

Petter Tusvik

Senior portföljförvaltare

petter.tusvik@alfredberg.com

Petter Tusvik är senior portföljförvaltare och förvaltar norska aktier. Han har huvudfokus på våra aktivt förvaltade norska fonder och den passiva norska aktiefonden Alfred Berg Index. Tusvik har en lång karriär i företaget och har bidragit till resultaten i de norska aktieportföljerna sedan han kom till företaget 2000. Han har tidigare arbetserfarenhet från Oslo Fond Forvaltning och DNB.


Petter Tusvik är senior portföljförvaltare och förvaltar norska aktier. Han har huvudfokus på våra aktivt förvaltade norska fonder och den passiva norska aktiefonden Alfred Berg Index. Tusvik har en lång karriär i företaget och har bidragit till resultaten i de norska aktieportföljerna sedan han kom till företaget 2000. Han har tidigare arbetserfarenhet från Oslo Fond Forvaltning och DNB.

Torry Torheim

Portföljförvaltare

torry.torheim@alfredberg.com

Torry Torheim är portföljförvaltare och förvaltar globala aktier. Torheim har varit anställd i Alfred Berg sedan 2008 och har varit i företaget i två perioder, senast från 2017. Under perioden 2009 till 2011 och från 2018 har han varit medansvarig för förvaltningen av vår globala aktiefond Alfred Berg Global. Han har tidigare arbetat med portföljhantering och riskhantering. Från 2014 till 2017 var han riskanalytiker på Trient Asset Management. Torheim har examen från Massey University och Hong Kong University of Science & Technology.


Torry Torheim är portföljförvaltare och förvaltar globala aktier. Torheim har varit anställd i Alfred Berg sedan 2008 och har varit i företaget i två perioder, senast från 2017. Under perioden 2009 till 2011 och från 2018 har han varit medansvarig för förvaltningen av vår globala aktiefond Alfred Berg Global. Han har tidigare arbetat med portföljhantering och riskhantering. Från 2014 till 2017 var han riskanalytiker på Trient Asset Management. Torheim har examen från Massey University och Hong Kong University of Science & Technology.

Kristian Tunaal

Senior portföljförvaltare

kristian.tunaal@alfredberg.com

Kristian Tunaal är senior portföljförvaltare och förvaltare av nordiska aktier. Tunaal har mer än 20 års erfarenhet från de finansiella marknaderna och har under många år varit en framträdande aktiestrateg i DNB Markets, med ansvar för norska och nordiska aktier. Han har också varit en oljeserviceanalytiker på Karl Johan Fonds / Gjensidige Nor Equities. Tunaal har en examen i samhällsekonomi (Cand. Polit.) Från Oslo universitet och en MBA från INSEAD.


Kristian Tunaal är senior portföljförvaltare och förvaltare av nordiska aktier. Tunaal har mer än 20 års erfarenhet från de finansiella marknaderna och har under många år varit en framträdande aktiestrateg i DNB Markets, med ansvar för norska och nordiska aktier. Han har också varit en oljeserviceanalytiker på Karl Johan Fonds / Gjensidige Nor Equities. Tunaal har en examen i samhällsekonomi (Cand. Polit.) Från Oslo universitet och en MBA från INSEAD.

Marko Saastamoinen

Portföljförvaltare

Marko Saastamoinen är portföljförvaltare i det nordiska aktieteamet. Han började på EAB 2016. Han har 20 års erfarenhet som analytiker och portföljförvaltare och arbetade på Handelsbanken innan EAB. Saastamoinen har en M.Sc. in Accounting and Finance från Tammerfors universitet.


Marko Saastamoinen är portföljförvaltare i det nordiska aktieteamet. Han började på EAB 2016. Han har 20 års erfarenhet som analytiker och portföljförvaltare och arbetade på Handelsbanken innan EAB. Saastamoinen har en M.Sc. in Accounting and Finance från Tammerfors universitet.

Jakob Lindholm

Kvantanalytiker

Jakob Lindholm är kvantanalytiker i det nordiska aktieteamet. Lindholm började på EAB 2017 och har en M.Sc. in Finance från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.


Jakob Lindholm är kvantanalytiker i det nordiska aktieteamet. Lindholm började på EAB 2017 och har en M.Sc. in Finance från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Erik Holmqvist

Portföljförvaltare och Chefsstrateg EAB

Holmqvist är portföljförvaltare i det nordiska aktieteamet, chefsstrateg för finska kunder samt ansvarig för taktisk allokering i Finland.  Han har varit på EAB sedan 2017. Holmqvist har 25 års erfarenhet från Interbank, Mandatum Bank, Sampo Bank och Danske Capital. Holmqvist har en M.Sc. in Finance från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.


Holmqvist är portföljförvaltare i det nordiska aktieteamet, chefsstrateg för finska kunder samt ansvarig för taktisk allokering i Finland.  Han har varit på EAB sedan 2017. Holmqvist har 25 års erfarenhet från Interbank, Mandatum Bank, Sampo Bank och Danske Capital. Holmqvist har en M.Sc. in Finance från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Janne Kvernland

Porteføljeforvalter

+47 22 00 51 00

janne.kvernland@alfredberg.com

Janne Kvernland er portefølje forvalter på det norske aksjeteamet. Kvernland har 15 års erfaring fra norsk finansbransje som aksjeanalytiker, senest i Nordea fra 2013 som offshoreanalytiker. Hun har tidligere vært i Sparebank 1 Markets og Handelsbanken Capital Markets med dekning av bransjer som offshore, oppdrett, media, cruise og handel. Hun er blant annet stemt fram av norske institusjonelle investorer som beste analytiker i sin bransje og har høye rankinger fra Prospera og Thomson Reuters. Kvernland har en Mastergrad i Finans.


Janne Kvernland er portefølje forvalter på det norske aksjeteamet. Kvernland har 15 års erfaring fra norsk finansbransje som aksjeanalytiker, senest i Nordea fra 2013 som offshoreanalytiker. Hun har tidligere vært i Sparebank 1 Markets og Handelsbanken Capital Markets med dekning av bransjer som offshore, oppdrett, media, cruise og handel. Hun er blant annet stemt fram av norske institusjonelle investorer som beste analytiker i sin bransje og har høye rankinger fra Prospera og Thomson Reuters. Kvernland har en Mastergrad i Finans.

Ränteförvaltare

Morten Steinsland

Ledare för ränteteamet

morten.steinsland@alfredberg.com

Morten Steinsland är senior portföljförvaltare och ledare för Alfred Bergs ränteteam. Steinsland har arbetat i företaget sedan 2010 och förvaltar nordiska räntor. Han är utbildad civilekonom från Norwegian School of Management och har mer än 30 års erfarenhet från räntemarknaden. Steinsland har tidligere arbetad som chef för amerikanska ränteinvesteringar i DnB Asset Management i New York och tre år som chef för globala ränteinvesteringar i DnB NOR Asset Management i Oslo. Han har också varit chef för den norska penningmarknads och swaphandel på Nordea Markets i Oslo.


Morten Steinsland är senior portföljförvaltare och ledare för Alfred Bergs ränteteam. Steinsland har arbetat i företaget sedan 2010 och förvaltar nordiska räntor. Han är utbildad civilekonom från Norwegian School of Management och har mer än 30 års erfarenhet från räntemarknaden. Steinsland har tidligere arbetad som chef för amerikanska ränteinvesteringar i DnB Asset Management i New York och tre år som chef för globala ränteinvesteringar i DnB NOR Asset Management i Oslo. Han har också varit chef för den norska penningmarknads och swaphandel på Nordea Markets i Oslo.

Stefan Larsson

Senior portföljförvaltare

stefan.larsson@alfredberg.com

Stefan Larsson är senior portföljförvaltare och arbetar med nordiska- och globala räntor. Larsson har arbetat i Alfred Berg sedan 2015 och har erfarenhet av kvantitativ analys med fokus på portföljval sedan 1995. Han har tidigare arbetat på Folksam Asset Management och portföljförvaltare för Första AP-fonden. Han har en civilingenjörsexamen från KTH i Teknisk fysik med inriktning på tillämpad matematik, samt är diplomerad finansanalytiker (AFA/CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm.


Stefan Larsson är senior portföljförvaltare och arbetar med nordiska- och globala räntor. Larsson har arbetat i Alfred Berg sedan 2015 och har erfarenhet av kvantitativ analys med fokus på portföljval sedan 1995. Han har tidigare arbetat på Folksam Asset Management och portföljförvaltare för Första AP-fonden. Han har en civilingenjörsexamen från KTH i Teknisk fysik med inriktning på tillämpad matematik, samt är diplomerad finansanalytiker (AFA/CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm.

Torolv Herstad

Portföljförvaltare

torolv.herstad@alfredberg.com

Torolv Herstad är portföljförvaltare och förvaltar nordiska räntor. Herstad har arbetat i företaget sedan 2012 och har erfarenhet från Nordea Investment Funds och Oslo Stock Exchange. Han har en mastergrad i ekonomi och finans från BI Norwegian Business School och University of Western Sydney förutom att att han är autoriserad NFF ränteanalytiker.


Torolv Herstad är portföljförvaltare och förvaltar nordiska räntor. Herstad har arbetat i företaget sedan 2012 och har erfarenhet från Nordea Investment Funds och Oslo Stock Exchange. Han har en mastergrad i ekonomi och finans från BI Norwegian Business School och University of Western Sydney förutom att att han är autoriserad NFF ränteanalytiker.

Maria Granlund

Senior portföljförvaltare

maria.granlund@alfredberg.com

Maria Granlund är senior portföljförvaltare och förvaltar nordiska cross-over räntor. Granlund har arbetat på Alfred Berg sedan 2013 med fokus på obligationer i cross-over-området (investment grade och high yield obligationer). Hon har mer än 20 års erfarenhet från räntemarknaden och har arbetat som kreditanalytiker på Swedbank Markets och Nordea Markets i Stockholm och Oslo, samt 6 år på ABG Sundal Collier i Oslo. Hon har en MBA från Umeå universitet och är autoriserad NFF ränteanalytiker.


Maria Granlund är senior portföljförvaltare och förvaltar nordiska cross-over räntor. Granlund har arbetat på Alfred Berg sedan 2013 med fokus på obligationer i cross-over-området (investment grade och high yield obligationer). Hon har mer än 20 års erfarenhet från räntemarknaden och har arbetat som kreditanalytiker på Swedbank Markets och Nordea Markets i Stockholm och Oslo, samt 6 år på ABG Sundal Collier i Oslo. Hon har en MBA från Umeå universitet och är autoriserad NFF ränteanalytiker.

Tom Hestnes

Senior portföljförvaltare

tom.hestnes@alfredberg.com

Tom Hestnes är senior portföljförvaltare och förvaltar nordiska high yield obligationer. Hestnes har varit anställd i Alfred Berg sedan 2015 och har tidligere hatt flera ledande roller innom DCM, analys och rådgivning på Swedbank, First Securities och Arctic Securities. Innan Hestnes kom till Alfred Berg var han chef för DCM Corporate Finance på SpareBank 1 Markets. Han är civilekonom från Handelshögskolan BI.


Tom Hestnes är senior portföljförvaltare och förvaltar nordiska high yield obligationer. Hestnes har varit anställd i Alfred Berg sedan 2015 och har tidligere hatt flera ledande roller innom DCM, analys och rådgivning på Swedbank, First Securities och Arctic Securities. Innan Hestnes kom till Alfred Berg var han chef för DCM Corporate Finance på SpareBank 1 Markets. Han är civilekonom från Handelshögskolan BI.

Henrik Emil Høyerholt

Senior kreditanalytiker

henrikemil.hoyerholt@alfredberg.com

Henrik Emil Høyerholt är senior kreditanalytiker och arbetar med nordiska high yield obligationer. Høyerholt har arbetat för Alfred Berg sedan 2016 och har arbetat med obligationsmarknaden sedan 2002. Høyerholt har tidigare arbetat för Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research, Fondsfinans Kapitalforvaltning, ABG Sundal Collier och Arctic Securities. Høyerholt är autoriserad finansanalytiker från NHH och har en mastergrad i ekonomi och finans från BI.


Henrik Emil Høyerholt är senior kreditanalytiker och arbetar med nordiska high yield obligationer. Høyerholt har arbetat för Alfred Berg sedan 2016 och har arbetat med obligationsmarknaden sedan 2002. Høyerholt har tidigare arbetat för Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research, Fondsfinans Kapitalforvaltning, ABG Sundal Collier och Arctic Securities. Høyerholt är autoriserad finansanalytiker från NHH och har en mastergrad i ekonomi och finans från BI.

Magnus V. Nybø

Ränteanalytiker

magnus.nybo@alfredberg.com

Magnus V. Nybø har varit anställd i Alfred Berg sedan 2018 som analytiker i ränteteamet. Han har tidigare erfarenhet från SIX Securities Services där han arbetade med kvantitativ risk och utvecklade modeller för marknads-, kredit- och likviditetsrisk. I Alfred Berg arbetar Magnus främst med nordisk investment grade med fokus på att förbättra arbetsprocesser samt utveckla supportverktyg inom kreditanalys och datahantering. Magnus har en MSc i finans från Cass Business School och tre år som doktorand vid universitetet i Zürich / Swiss Finance Institute där han forskat på ämnen inom marknadsmikrostruktur.


Magnus V. Nybø har varit anställd i Alfred Berg sedan 2018 som analytiker i ränteteamet. Han har tidigare erfarenhet från SIX Securities Services där han arbetade med kvantitativ risk och utvecklade modeller för marknads-, kredit- och likviditetsrisk. I Alfred Berg arbetar Magnus främst med nordisk investment grade med fokus på att förbättra arbetsprocesser samt utveckla supportverktyg inom kreditanalys och datahantering. Magnus har en MSc i finans från Cass Business School och tre år som doktorand vid universitetet i Zürich / Swiss Finance Institute där han forskat på ämnen inom marknadsmikrostruktur.

Sami Eriksson

Portföljförvaltare

Eriksson är portföljförvaltare i det nordiska ränteteamet. Han har arbetat på EAB sedan 2016 och har 15 års erfarenhet från Evli, Unemployment Insurance Fund (TVR) och Handelsbanken. Eriksson har en M.Sc. in Finance från Vasa universitet.


Eriksson är portföljförvaltare i det nordiska ränteteamet. Han har arbetat på EAB sedan 2016 och har 15 års erfarenhet från Evli, Unemployment Insurance Fund (TVR) och Handelsbanken. Eriksson har en M.Sc. in Finance från Vasa universitet.