Mann og dame ser på ark

Styrelsen

Alfred Berg är aktivt engagerat i att främja god förvaltning och företagsledning. Styrelsen ska bidra till att utveckla och efterleva goda standarder för corporate governance på den svenska värdepappersmarknaden. Alfred Berg utövar sin rösträtt vid bolagsstämmor för att främja god ägarstyrning.

Styrelsen i Alfred Berg Kapitalforvaltning

Claudine Smith smiler til kamera

Claudine Smith

Claudine Smith är chef för BNP Paribas verksamhet i Norge. Hon började på BNP Paribas 2008. Claudine är fransk och har en bred internationell bakgrund. Hon har tillbringat större delen av sin karriär i Norge och arbetat för IBM, Jøtul Industrier och Nordea. Claudine Smith har en Master of Management från Toulouse Business School i Frankrike och slutförde INSEAD Executive Program (Banking and Finance) och nyligen INSEAD In Board Academy.


Claudine Smith är chef för BNP Paribas verksamhet i Norge. Hon började på BNP Paribas 2008. Claudine är fransk och har en bred internationell bakgrund. Hon har tillbringat större delen av sin karriär i Norge och arbetat för IBM, Jøtul Industrier och Nordea. Claudine Smith har en Master of Management från Toulouse Business School i Frankrike och slutförde INSEAD Executive Program (Banking and Finance) och nyligen INSEAD In Board Academy.

Vincent smiler til kamera

Vincent Trouillard-Perrot

Vincent Trouillard-Perrot är “”Deputy Head of Affiliate Network”” i BNP Paribas Asset Management Holding. Trouillard-Perrot har över 25 års erfarenhet på de europeiska och asiatiska finansmarknaderna och har varit anställd av BNP Paribas Asset Management sedan 1991. Trouillard-Perrot har en Major inom ekonomi, marknadsföring och företagsadministration från INSEEC Paris Business School.


Vincent Trouillard-Perrot är “”Deputy Head of Affiliate Network”” i BNP Paribas Asset Management Holding. Trouillard-Perrot har över 25 års erfarenhet på de europeiska och asiatiska finansmarknaderna och har varit anställd av BNP Paribas Asset Management sedan 1991. Trouillard-Perrot har en Major inom ekonomi, marknadsföring och företagsadministration från INSEEC Paris Business School.

Bilde av leif eriksrød

Leif Eriksrød

Chef aktieteamet

leif.eriksrod@alfredberg.com

Leif Eriksrød är seniorportföljförvaltare och chef för Alfred Bergs aktieteam. Eriksrød har arbetat i företaget sedan 2010 och förvaltar norska och nordiska aktier. Under perioden 1995 till 2007 var han investeringschef och portföljförvaltare i Delphi-fonderna med ansvar för de norska och nordiska aktiefonderna. Han arbetade sedan som investeringsdirektör i Ventor AS. Eriksrød er civilekonom från BI Norwegian Business School i Oslo.


Leif Eriksrød är seniorportföljförvaltare och chef för Alfred Bergs aktieteam. Eriksrød har arbetat i företaget sedan 2010 och förvaltar norska och nordiska aktier. Under perioden 1995 till 2007 var han investeringschef och portföljförvaltare i Delphi-fonderna med ansvar för de norska och nordiska aktiefonderna. Han arbetade sedan som investeringsdirektör i Ventor AS. Eriksrød er civilekonom från BI Norwegian Business School i Oslo.

Mariann

Mariann Steine Bendriss

Mariann Steine ​​Bendriss är verkställande direktör för Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). Steine ​​Bendriss har varit anställd på PKH sedan 2014. Hon har 20 års erfarenhet från revisions- och riskhantering i PwC. Mariann Steine ​​Bendriss har en mastergrad i finans, är en statsautoriserad revisor och certifierad finansanalytiker.


Mariann Steine ​​Bendriss är verkställande direktör för Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). Steine ​​Bendriss har varit anställd på PKH sedan 2014. Hon har 20 års erfarenhet från revisions- och riskhantering i PwC. Mariann Steine ​​Bendriss har en mastergrad i finans, är en statsautoriserad revisor och certifierad finansanalytiker.

Lars Hauge

Lars Hauge har varit anställd hos DNV GL sedan 2016 och arbetar i Group Treasury. Han är utexaminerad från BI Norwegian School of Management (Master of Business Administration) och är en NFF-ränteanalytiker.


Lars Hauge har varit anställd hos DNV GL sedan 2016 och arbetar i Group Treasury. Han är utexaminerad från BI Norwegian School of Management (Master of Business Administration) och är en NFF-ränteanalytiker.