Rutin för visselblåsning

Utsikt over fjell, hav og hus

Alfred Berg är en del av BNP Paribas Group och är således en del av koncernens system för visselblåsning och hantering av missförhållanden. BNP Paribas uppförandekod gäller fullt ut för Alfred Berg. Anställda, kunder, leverantörer eller andra som upplever eller är medvetna om missförhållanden hos Alfred Berg uppmanas att säga ifrån. 

Vad är visselblåsning? 

Att visselblåsa är att rapportera risker eller missförhållanden i ett företag. Exempel på sådana omständigheter är brott mot lagar, förordningar, BNP Paribas uppförandekod eller andra interna riktlinjer/rutiner. Alfred Berg sätter stor vikt vid att risker och missförhållanden uppdagas och åtgärdas så snart som möjligt. 

Hur kan jag visselblåsa? 

För att säkerställa att alla rapporter om oegentligheter hos Alfred Berg behandlas opartiskt, professionellt och konfidentiellt ber vi dig att använda BNP Paribas visselblåsarplattform som du hittar här. Du kan antingen använda dig av  en elektronisk blankett eller anmäla via telefon. BNP Paribas och Alfred Berg förbinder sig att behandla din anmälan konfidentiellt och du kan vara anonym genom hela processen.  

Klagomål från kunder

Om du er kund hos Alfred Berg och vill rapportera missnöje med, eller klaga på, våra produkter och/eller tjänster, se vår procedur för hantering av kundklagomål som finns här.