Bestämmelser för hållbar finansiering

En tidsålder med hållbarhet ersätter den 200 år långa eran med kol. Sektorn för finansiella tjänster bidrar till att underlätta omställningen, delvis av eget val och delvis genom lagstadgade förordningar.

EU vill till exempel ha påtagliga åtgärder mot klimatförändringarna. Man är fast besluten att säkra nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050, samt att förbjuda greenwashing. För att uppnå dessa politiska mål har man inrättat förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Enligt EU fastställer SFDR ”krav på hållbarhetsrelaterade upplysningar för tillverkare av finansiella produkter och finansiella rådgivare gentemot slutinvesterare”. EU antog officiellt SFDR 2019, med nivå 1-upplysningar som blev obligatoriska i mars 2021.

Utöver SFDR finns även direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och dess tre pelare: EU:s taxonomi, hållbara investeringar och huvudsakliga negativa konsekvenser (PASI) och direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (CSRD).

Resurserna och filmerna nedan besvarar de viktigaste frågorna om de viktigaste reglerna för hållbar finansiering som påverkar vår bransch och beskriver BNP Paribas Asset Managements strategi för dem.

Resurser – BNP Paribas AM


Video