Förvaltning: en framtidsskapare

Vi är fast beslutna att vara en ”framtidsskapare” som använder våra investeringar och vårt inflytande på företag och beslutsfattare för att förespråka en koldioxidsnål, miljömässigt hållbar och inkluderande ekonomi.

Det är därför vi använder förvaltning – röstning genom ombud, företagsengagemang och opinionsbildning – för att uppmuntra företag och beslutsfattare att förbättra sina resultat och sitt ansvarstagande i hållbarhetsfrågor. Det hjälper oss att hantera ESG-risker bättre på kort och lång sikt, ökar vår kunskap och förståelse som investerare och skapar positiva externa effekter – allt detta gynnar våra kunder. Vi anser att engagemang i allmänhet är mer effektivt än uteslutning – även om avyttring kan vara en sista utväg.

Röstning

Röstning

En prioritering för oss i vår löpande dialog med de företag som vi investerar i är att främja god förvaltningssed.

Engagemang

Engagemang relaterat till röstning
Tematiskt engagemang
Engagemang kopplat till ESG-resultat

Våra nyckeltal 2022

196

Bolagsstämmor

13,6%

Bolagsstämmor med röster mot

Huvudteman

– Chefslöner

– Styrelsesammansättning

– Fullmakter för kapital