Den Nordiska Kapitalförvaltaren

Månadsrapport december 2022

Marknadsentimentet i november fortsatte in i december, med en solid förbättring av kreditspreadar inom Nordic investment grade. Särskilt märkbart under första halvan av december, samtidigt som nyemissionsmarknaden fortsatte att vara aktiv.

Våra förvaltare

Alfred Bergs förvaltare är specialister på de nordiska aktie- och räntemarknaderna. Teamet förvaltar tillgångar på 200 miljarder kronor.

Om Alfred Berg

Vi är aktiva på den nordiska marknaden och har kontor i Oslo och Stockholm med 60 anställda som har specialiserat sig på kapitalförvaltning.

Alfred Berg TV

Aktuellt