Den Nordiska Kapitalförvaltaren

Månadsrapport augusti 2022

Efter en bra månad i juli med fallande räntor och bättre kreditmarknader var det i augusti återigen negativt. De långa räntorna steg markant och förväntningarna om höjda centralbanksräntor justerades upp.

Våra förvaltare

Alfred Bergs förvaltare är specialister på de nordiska aktie- och räntemarknaderna. Teamet förvaltar tillgångar på 200 miljarder kronor.

Om Alfred Berg

Vi är aktiva på den nordiska marknaden och har kontor i Oslo och Stockholm med 60 anställda som har specialiserat sig på kapitalförvaltning.

Alfred Berg TV

Aktuellt