Alfred Berg

En modern fondförvaltare med fokus på långsiktigt värde

Läs mer

Vårt erbjudande

Hållbara investeringar

Med fokus på hållbar förvaltning skapar vi långsiktigt värde för våra investerare

Köp fonder

Som privatperson kan du investera i Alfred Bergs fonder hos våra distributörer

BNP Paribas Asset Management

Genom vårt moderbolag erbjuder vi ett brett utbud av globala fonder

Mera från Alfred Berg och BNP Paribas Asset Management

Logo_Investorscorner_2018_image_site_en_600x300

Investors' corner

A blog by BNP Paribas Asset Management

Kontakt

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.