Hur viktig är hållbar tillväxt för dig?

För Alfred Berg handlar hållbar tillväxt om att tänka långsiktigt i allt vi gör eftersom beslut vi tar idag avspeglar sig i framtida resultat och avkastning. Hållbarhetsfrågorna formar den globala agendan allt mer, något som innebär både risker och möjligheter för företag och investerare. Företag med hållbara lösningar på dagens problem kan vara morgondagens vinnare.

Välj en Svanenmärkt fond!

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige är en modern hållbarhetsfond där vår långa erfarenhet av förvaltning och hållbarhet nu möter Svanens krav på tydlighet och transparens.

Hållbart värdeskapande

Inom BNP Paribas Asset Management finns en stark drivkraft att bana väg för ansvarsfulla och hållbara investeringar. På Alfred Berg vill vi ta denna ambition och passion vidare i Norden.

ESG-kriterier och aktivt ägande

All förvaltning inom Alfred Berg omfattas av grundläggande ESG-kriterier, som är gemensamma inom BNP Paribas Asset Management. Några av våra egna fonder tillämpar också specifika hållbarhetskriterier.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.