Ansvarsfulla investeringar – Vision

På Alfred Berg är vårt mål att uppnå en långsiktigt hållbar avkastning för våra kunder. Det innebär att vi integrerar ansvarsfulla investeringar i vår aktiva förvaltning. Genom detta vill bidra till förändring för våra kunder och för samhället.

Vi tror på:

ESG-integration hjälper oss att uppnå en bättre riskjusterad avkastning.

Hållbara investeringar är en del av vårt förvaltningsansvar.

Ansvarsfull förvaltning är en möjlighet och en skyldighet.

Vi är en långsiktig, framåtblickande investerare.

En hållbar ekonomi är beroende av hållbara investeringsbeslut.

Att följa våra egna ESG-kriterier är avgörande för att uppnå hållbarhetsmålen i förvaltningen.

Vad betyder detta för oss?

ESG-integration hjälper oss att uppnå en bättre riskjusterad avkastning

ESG-integration hjälper oss att uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Hållbarhet är en långsiktig drivkraft för risk och avkastning. Mot denna bakgrund kommer vi att ta bättre investeringsbeslut om vi systematiskt och uttryckligen integrerar ESG-faktorer i vår analys och i våra beslut.

Hållbara investeringar är en del av vårt förvaltningsansvar

Hållbara investeringar är en del av vårt förvaltningsansvar. Vi har en skyldighet gentemot våra kunder att fatta välinformerade investeringsbeslut och att ägna stor uppmärksamhet åt ryktes, operativa och finansiella risker. ESG-faktorer är ett viktigt inslag i detta.

Ansvarsfull förvaltning är en möjlighet och en skyldighet

Ansvarsfull förvaltning är en möjlighet och en skyldighet. Som långsiktiga investerare tar vi ansvar för att påverka företag och världen till det bättre. Detta inkluderar bland annat rösträtt, dialog och uppföljning av riktlinjer. Vi tror att engagemang är mer effektivt än uteslutning – även om försäljning kan vara en sista utväg.

Vi är en långsiktig, framåtblickande investerare

Vi är en långsiktig, framåtblickande investerare. Vi analyserar det förflutna för att bättre förutsäga den framtida utvecklingen samtidigt som vi värderar den ekonomiska modell som bäst kommer att tjäna oss på lång sikt.

Ansvarsfull förvaltning är en möjlighet och en skyldighet

Ansvarsfull förvaltning är en möjlighet och en skyldighet. Som långsiktiga investerare tar vi ansvar för att påverka företag och världen till det bättre. Detta inkluderar bland annat rösträtt, dialog och uppföljning av riktlinjer. Vi tror att engagemang är mer effektivt än uteslutning – även om försäljning kan vara en sista utväg.

Vi är en långsiktig, framåtblickande investerare

Vi är en långsiktig, framåtblickande investerare. Vi analyserar det förflutna för att bättre förutsäga den framtida utvecklingen samtidigt som vi värderar den ekonomiska modell som bäst kommer att tjäna oss på lång sikt.

En hållbar ekonomi är beroende av hållbara investeringsbeslut

En hållbar ekonomi är beroende av hållbara investeringsbeslut. Sättet vi investerar och samarbetar med företag på, som investerare, kan hjälpa till att forma världen omkring oss. Vi tror att hantering av ESG-risk kommer att ge en mer hållbar långsiktig tillväxt och samtidigt påverka den finansiella avkastningen.

Att följa våra egna ESG-kriterier är avgörande för att uppnå hållbarhetsmålen i förvaltningen

Att följa våra egna ESG-kriterier är avgörande för att uppnå hållbarhetsmålen i förvaltningen. Vi arbetar med hur vi kan integrera hållbarhetshänsyn mer i vår verksamhet, inklusive hur vi hanterar våra egna lokaler och hur vi engagerar våra anställda.