Ersättningspolicy

Integrering av hållbarhetsrisk är en del av den totala riskbedömningen för våra investeringsprodukter och ingår därför i alla riskreferenser i bolagets ersättningspolicy.