Hantering till negativa effekter av våra investeringar 

På en övergripande nivå hanterar vi våra investeringars negativa effekter på omvärlden genom exkludering av bolag och aktivt ägande, men idag finns det för lite tillgänglig data och för lite jämförbar data från de verksamheter vi investerar i för att detta ska kunna göras fullt ut i alla bolag vi är investerade i genom de olika portföljerna. Det blir därför svårt att aggregera detta på portföljnivå. Vi ser att detta håller på att förändras till det bättre och vi kommer också att anpassa och förbättra våra riktlinjer och processer när det finns tillräckligt med data att arbeta med. Detta är ett problem som alla förvaltare har och är alltså inte specifikt för Alfred Berg. 

Detta gör vi idag för att undvika oönskade negativa effekter av våra investeringar, vi exkluderar bolag: 

som bryter mot internationella normer där några viktiga nämns här: 

UN Global Compact – 10 principer inom dessa 4 områden: 

 • Mänskliga rättigheter – Potentiell negativ effekt där människor behandlas orättvist – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • Arbete – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • Miljö – Potentiell negativ effekt på miljön – Företag som inte tar relevanta miljöansvar investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • Korruption – Potentiell negativ effekt på rättvisa i samhället – Företag som inte tar relevant ansvar i samband med korruption investerar vi inte i – datakälla MSCI

ILO – International Labour Organization – 8 grundläggande konventioner: 

 • Organisationsfrihet – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • Rätten till kollektivavtal – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • Konventioner mot tvångsarbete – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • Minimiålder för arbete – Potentiell negativ effekt där barn utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • De värsta formerna av barnarbete – Potentiell negativ effekt där barn utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • Lika ersättning – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI 
 • Diskriminering – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI

som producerar/distribuerar produkter med oönskade negativa effekter: 

 • Alkohol – Potentiell negativ effekt på samhälle, barn och familjeliv samt hälsa – Vi investerar inte i företag som har mer än 5% av sin omsättning från produktion eller distribution av detta – datakälla MSCI 
 • Tobak – Potentiell negativ effekt på egen och familjens hälsa – Vi investerar inte i företag som har mer än 5% av sin omsättning från produktion eller distribution av detta – datakälla MSCI 
 • Kontroversiella vapen – Potentiell negativ effekt på krigsoffer – Vi investerar inte i företag som har mer än 5% av sin omsättning från produktion eller distribution av detta – datakälla MSCI 
 • Pornografi – Potentiell negativ effekt på människor som utnyttjas – Vi investerar inte i företag som har mer än 5% av sin omsättning från produktion eller distribution av detta – datakälla MSCI 

Vi utövar aktivt ägande för att påverka företag till förbättringar. Detta kan göras genom röstning på bolagsstämma eller genom direktkontakt med företaget om viktiga hållbarhetseffekter som vi anser att företaget måste göra något åt. Vi kan göra det på egen hand, men också tillsammans med andra intressenter. Företag som inte uppfyller våra förväntningar kan vi välja att inte investera i. 

Några av Alfred Bergs fonder avviker från vad som beskrivs ovan: 

De kan ha strängare kriterier, som att exkludera produktion av fossila bränslen, vilket har en mycket negativ effekt på miljön via koldioxidutsläpp och bidrar till klimatkrisens styrka när de används. Dessa fonder är: 

 • Alfred Berg Nordic Small Cap ESG – Produktion av fossila bränslen och deras användning i elproduktion – Känd negativ effekt på miljön – Vi investerar inte i företag som bedriver denna typ av verksamhet 
 • Alfred Berg Nordic High Yield ESG – Produktion av fossila bränslen och deras användning i elproduktion – Känd negativ effekt på miljön – Vi investerar inte i företag som bedriver denna typ av verksamhet 

De kan ha mindre strikta kriterier, till exempel indexfonder eller kvantitativa strategier. Dessa fonder är:

 • Alfred Berg Index ska replikera OSEBX–sammansättningen på Oslo Børs och främjar därför inte miljömässiga eller sociala egenskaper. 

Som en del av BNP Paribas Asset Management ingår Alfred Berg i BNP Paribas Asset Managements riktlinjer för ansvarsfull affärsverksamhet. 
Dessa beskrivs här.