Kredithändelse i våra nordiska investment grade-fonder

Med anledning av pressmeddelandet från bolaget Viaplay AB fredagen den 1 december där det framgår att bolaget kommer att ta in 4 miljarder kronor i nytt eget kapital och omstrukturera sin bank- och obligationsskuld motsvarande 14,6 miljarder kronor.

Alfred Berg Kapitalförvaltning har exponering mot Viaplay ABs obligationer i ett antal av våra nordiska investment grade-fonder, inklusive vår nordiska likviditetsfond.

Exponeringen i de Alfred Berg-fonder som detta gäller är begränsad. I det rekonstruktionsförslag som nu ligger på bordet beräknas värdet på obligationerna till ca. 65 % av ursprungsvärdet.

Den beräknade förluster uppskattas enligt dessa nivåer till någonstans mellan 0,10 % och 0,19 % i de olika fonderna. Förlusten kan komma att bli både mindre och större, i bästa fall kan förlusten utebli.

De fonder i Sverige detta gäller och deras exponering mot Viaplay AB finner du i listan nedan.

Fond/AndelsklassISINViaplay Exponering
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A – C (HSEK)SE00138875020,40%
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC E – I (HSEK)SE00198901380,40%

Vid frågor kontakta Morten Steinsland, chef nordisk ränteförvalting