1920x480-blue-frozen-river

Alfred Berg Sverige Plus

Stor tilltro till svenska aktier

Sverige Plus
630x215-makroanalys
19.01.2016

Marknadsläget i december 2015

I USA ökade sysselsättningen starkt i november och december, vilket tillsammans med ett måttligt inflationstryck bidrog till en god reallönetillväxt. En liknande utveckling sågs även i eurozonen. I december höjde Fed styrräntan och ECB ökade sina stimulanser, dock mindre än väntat.

630x215-winter-leaves
19.01.2016

Svenska aktier december 2015

Efter en positiv börstrend i början och mitten av kvartalet, rekylerade Stockholmsbörsen nedåt i december. Stockholmsbörsen (SBX) sjönk med 5,0 procent under månaden. Överlag utvecklades cykliska företag svagt, medan inhemska bolag inom Fastigheter och Bygg utvecklades relativt väl.

Vårt erbjudande

580x580-gamla-stan

Svenska fonder - Local Power

Ett urval av våra svenska fonder.

580x580-alfred-berg-nordic-best-selection

Nordiska fonder - Nordic Strength

Ett urval av våra nordiska fonder.

Traditional asian lanterns

Utländska fonder - Global Reach

Ett urval av fonder från Alfred Berg och BNP Paribas Investment Partners.

580x580-colorful-pencils-blue-background

Samarbetspartners

Ett urval av våra samarbetspartners där du som privakund kan köpa våra fonder.

Mera från Alfred Berg och BNP Paribas Investment Partners

LOGO_investors-corner_200x200

Investors' corner

A blog by BNP Paribas Investment Partners

200x200-key

Stängda handelsdagar 2016

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.