Alfred Berg månadsuppdatering april

Author avatar vegard hagen Publicerad

Maria Granlund och Anna Jakobson ger oss en genomgång av ränte- respektive aktiemarknaden under april.