Alfred Berg månadsuppdatering februari

Author avatar vegard hagen Publicerad

Anna-Karin Hempel och Anna Jakobson ger oss en genomgång av ränte- respektive aktiemarknaden under februari.