Hånd som bruker en pc

Vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv.

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Endringene innebærer at vi etablerer en ny andelsklasse i fondet. Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 og som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet.

Andelsklassen vil ha et årlig forvaltningshonorar på 0,75%. Bakgrunnen for opprettelsen er at vi ønsker å tilby en andelsklasse for distributører som ikke kan motta returprovisjon i henhold til MiFID II. Slike andelsklasser er også kjent som nettoklasser. Andelsklassen opprettes 14. juni 2021.

Opprettelsen av andelsklassen vil ikke få konsekvenser for forvaltningen eller mandatet til Alfred Berg Aktiv. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 00 51 00 eller din kundeansvarlig dersom du har spørsmål.

I forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene nevnt over kan andelseiere benytte seg av rett til kostnadsfri innløsning.

Nye vedtekter trer i kraft 14. juni 2021