Alfred Berg månadsuppdatering december 23

Author avatar vegard hagen Publicerad

Anna Jakobson och Maria Granlund ger oss en genomgång av aktie- respektive räntemarknaden under december.