Alfred Berg månadsuppdatering januari

Author avatar vegard hagen Publicerad

Anna Jakobson och Anna-Karin Hempel ger oss en genomgång av aktie- respektive räntemarknaden under januari.