Alfred Berg månadsuppdatering maj

Author avatar vegard hagen Publicerad

Anna Jakobson och Stefan Larsson ger oss en updatering av aktie- respektive räntemarknaden under maj månad.