Alfred Berg månadsuppdatering november

Author avatar vegard hagen Publicerad

Anna-Karin Hempel och Mats Wandrell ger oss en genomgång av ränte- respektive aktiemarknaden under november.