Blir Oslo Börs en av vinnarna 2022?

Author avatar Marie Backer Publicerad

Det har varit en “risk-off” på stora delar av börsen i januari. En oroande volatilitet. Speciellt tillväxt- och teknikaktier har drabbats hårt på nedsidan. Oslobörsen föll endast ca. 2 % till och med januari. Detta var klart mindre än övriga nordiska länder. I Stockholm och Köpenhamn föll börserna ca. 10 %.

Med höga råvarupriser, framför allt inom olja och gas, har det varit bra resultat på börsloken. Nu står vi inför bolagsrapporteringen för Q4 och frågan är om rekordvinsterna kommer att fortsätta och göra Oslo Börs till en av vinnarna 2022?

På räntemarknaden har mest fokus legat på att höja räntorna för att hålla inflationen i schack. Kreditspreadarna har å andra sidan hållit sig lugna på ganska låga nivåer. Utsätts nu ränteinvesterare för ett skevt utfallsutrymme eller kommer spreaden att ligga kvar på låga nivåer, oberörd av säljtrycket på aktiemarknaden?

I denna webbsändning kommer våra förvaltare Torolv Herstad och Janne Kvernland att prata om vad som kommer att driva marknaden och hur vi positionerar oss för att skapa överavkastning i våra portföljer i framtiden.