Fed tråkker på bremsen

Author avatar vegard hagen Publicerad

August var nok en god måned i det brede aksjemarkedet. Børser noterer “all time high”, det samme gjør balansen til Federal Reserve.

Over en lang periode gjennom Covid har verdens finansmarkeder fått hjelp av sentralbanker som har støvsugd markedet for verdipapirer. Dette har gitt markedet oppdrift og ført stadig flere investorer lenger ut på risikoskalaen i jakten på avkastning.

I forrige uke uttalte Fed-sjef Powell at de trolig trapper ned verdipapirkjøpene senere i år. Hans retorikk sendte allikevel børsene til nye rekorder. Tilsynelatende virker det som investorene er godt forberedt på nedtrappingen?