Fortfarande goda resultat för bolagen?

Author avatar Marie Backer Publicerad

Oron på marknaderna fortsatte under april och sänkte de flesta börser globalt. Fokus fortsätter att ligga på geopolitiska och makroekonomiska utmaningar. Värst har Nasdaqs teknologiindex gått, ner ca. 21 % hittills i år. Oslobörsen, i skarp kontrast, fortsätter att vara positiv för året, upp ca. 2 %.

Vi är nu mitt uppe i rapportsäsongen och hittills har det levererats över förväntan för både topplinje och vinst per aktie så här långt. Kan starka siffror fortsätta att driva Oslobörsen uppåt?

Oron på marknaden och stigande råvarupriser har bidragit till kraftigt stigande räntor och ökande kreditspreadar. Det har gett negativ avkastning i många obligationsfonder hittills i år. Marknaden befarar att Fed denna vecka kommer att höja räntan med 0,75 procentenheter. Den kraftigaste ränteuppgången sedan 1990-talet är inte bara dåliga nyheter. Detta ger också avkastningsnivåer vi inte sett på räntemarknaden på många år. Kan det leda till en comeback för Investment Grade fonder som nu har en avkastning på upp emot 4%?

I denna webbsändning kommer våra förvaltare Torolv Herstad och Leif Eriksrød att prata om vad som driver marknaden och hur vi positionerar våra portföljer framåt.